Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Stypendia PKRM za rok szkolny 2014/2015 wręczone

22-10-2015

21 października 2015 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/ 2015. Dyplomy i podziękowania uczniowie odebrali z rąk Pana Mariana Starownika - Wicewojewody Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
W gronie 300 uczniów, którzy odebrali stypendia znalazło się 13 osób uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski:

• Bartnik Sebastian uczeń klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa– Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
• Bork Jarosław uczeń klasy IV Technikum Agrobiznesu – Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej,
• Brewczak Weronika uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkól im. M. Kopernika w Bełżycach,
• Jasik Justyna uczennica klasy II Technikum Kelnerskiego - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
• Kobyłka Agnieszka - uczennica klasy II Technikum Architektury Krajobrazu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
• Majkowska Justyna uczennica klasy IV Technikum - Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach,
• Mazurek Paulina uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
• Popławska Emilia uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego – Zespół szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
• Powroźnik Angelika - uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
• Sadło Weronika uczennica klasy IV w zawodzie technik hotelarstwa – Zespół Szkól Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
• Sawa Ewa uczennica klasy III Technikum Informatycznego Zespołu Szkół zawodowych Nr 1 im. majora H. Dobrzańskiego w Bychawie,
• Stanewicz Daria uczennica klasy III Technikum Pszczelarskiego - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
• Węglińska Patrycja uczennica klasy III Technikum – Zespół Szkól im. M. Kopernika w Bełżycach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Powrót