Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Studenci KUL w Starostwie Powiatowym w Lublinie

27-10-2017

W dniu wczorajszym w naszym urzędzie w ramach wzajemnej współpracy zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lublinie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zostało zorganizowane spotkanie, w którym udział wzięli: dr hab. Tomasz Nowicki – profesor KUL oraz dyrektor Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych, pani Jolanta Tomasik – pracownik archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Lublinie, pani Katarzyna Tomczak – koordynator czynności kancelaryjnych w tut. jednostce oraz główni zainteresowani tj. studenci specjalizacji archiwalnej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wspomniane spotkanie odbyło się w ramach zajęć „Problematyka archiwalna w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych”, podczas którego studentom krótko przedstawiono obowiązujące jednostkę akty prawne regulujące zakres i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwalnych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Omówiono obieg dokumentu od strony praktycznej, począwszy od jego wpływu, aż do chwili kiedy staje się on własnością archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Lublinie. Zwrócono także szczególną uwagę na rolę koordynatora czynności kancelaryjnych i archiwisty w tym procesie, wskazując na zalety i wady wykonywania tego zawodu. Studenci mieli możliwość zobaczenia Punktu Obsługi Klienta, Kancelarii Ogólnej i archiwum zakładowego oraz organizacji pracy w tych punktach.
Obie strony uczestnicząc w tym przedsięwzięciu wyraziły swoje zadowolenie i chęć dalszej współpracy.
 
Powrót