Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Strażackie zmagania młodzieży

13-06-2018

Młodzież zrzeszona w młodzieżowych drużynach pożarniczych z terenu powiatu lubelskiego rywalizowała w zawodach sportowo-pożarniczych. Wyniki, jakie drużyny osiągnęły we wczorajszych zmaganiach, świadczą o ich doskonałym przygotowaniu i wyszkoleniu.

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegrane zostały we wtorek 12 czerwca na boisku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli. Zorganizowała je Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Starosta Lubelski i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublinie. Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, ocena stanu ich przeszkolenia, przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w zawodach wyższego szczebla oraz popularyzowanie wśród ludności zasad ochrony przeciwpożarowej.
 
Zawody przeprowadza się zgodnie z międzynarodowym regulaminem CTIF, który obowiązuje od 2000 r. Zgodnie z nim wymagane jest posiadania odpowiedniego zestawu sprzętu i urządzeń w celu należytego przygotowania młodzieży do startu. W zawodach udział wzięły drużyny z czterech gmin z terenu powiatu lubelskiego posiadające wymagany zestaw sprzętowy. Łącznie wystartowało 6 drużyn dziewczęcych i 6 chłopięcych w wieku 12-16 lat.
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie zasponsorowało wszystkim uczestnikom zawodów atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak tablety, słuchawki, torby podróżne, głośniki, kamerki sportowe i sprzęt elektroniczny. Zwycięzcom zostały wręczone puchary ufundowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie. Pozostali sponsorzy to Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz wójtowie gmin, z terenu których startowały drużyny. 
 
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
 
DRUŻYNY DZIEWCZĘCE
I miejsce – OSP Garbów                                      gm. Garbów
II miejsce – OSP Wola Przybysławska              gm. Garbów
III miejsce – OSP Babin                                       gm. Bełżyce
IV miejsce – OSP Czółna                                     gm. Bełżyce
V  miejsce -  OSP Bełżyce                                     gm. Bełżyce
VI miejsce – OSP Wzgórze                                  gm. Bełżyce
 
DRUŻYNY CHŁOPIĘCE
I miejsce – OSP Babin                                        gm. Garbów
II miejsce – OSP Czółna                                     gm. Niedrzwica Duża
III miejsce – OSP Garbów                                 gm. Garbów
IV miejsce – OSP Niedrzwica Duża                 gm. Niedrzwica Duża
V miejsce  -  OSP Krzczonów                             gm. Krzczonów
VI miejsce  - OSP Bełżyce                                  gm. Bełżyce
 
Nagrody specjalne otrzymali najmłodsi uczestnicy zawodów:
- w grupie dziewcząt  – Nikola Butryn z OSP Wola Przybysławska,
- w grupie chłopców – Przemek Grzegorczyk z OSP Bełżyce.
 
Organizatorzy przekazują wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów pracownikom Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bychawie, sponsorom oraz  nauczycielom i opiekunom startujących drużyn. Szczególne podziękowania należą się również Mirosławowi Worobikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
                                              
Powrót