Aktualności

Zdjęcie Artykułu

STANOWISKO RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 31 maja 2019 r.

03-06-2019

Powiat Lubelski wolny od ideologii „LGBT”

W związku z pojawiającymi się postulatami wprowadzenia w samorządach tzw. Karty LGBT+, która narzuca seksualizację dzieci od najmłodszych lat, oraz dyskryminuje osoby rodziców i dzieci, które nie popierają homoseksualnego stylu życia, Rada Powiatu w Lublinie kierując się poszanowaniem wartości życia, rodziny i wolności deklaruje, że samorząd który reprezentujemy zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego, nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków.
Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia „LGBT”.
 
Mając na względzie dobro człowieka i rodziny deklarujemy, że:
  1. Będziemy bronić wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa macierzyństwa (art.18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust.1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust.1).

  2. Nie zgodzimy się na wprowadzenie do polskiego systemu oświaty elementów wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Będziemy chronić uczniów, dbając aby rodzicom i wychowawcom nie zabraniano możliwości przekazywania idei prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, w tym piękna ludzkiej miłości.

  3. Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem oraz z realnym dobrem dzieci instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach ( tzw. „latarników”).

  4. Nie pozwolimy na wywieranie administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej słusznie zwanej „homopropagandą” w wybranych zawodach. Będziemy chronić różne grupy społeczne w tym zawodowe przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów.

Deklarujemy, że Rada Powiatu w Lublinie, w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna tradycji narodowej i państwowej mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie do wolności.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Lublinie
Krzysztof Chmielik
 
 
Uzasadnienie:
 
Szanowni Państwo, pragnę podkreślić , że u podstaw naszego stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wobec osób LGBT, czy innych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci.
 
Wyrażamy sprzeciw wobec działań zmierzających do promocji ideologii, których cele pozostają w głębokiej sprzeczności z zasadą wolności , z tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi oraz z prawem naturalnym.

Powrót