Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznane

16-11-2016

W dniu dzisiejszym Powiat Lubelski w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymał kolejne wsparcie finansowe od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Starosta Lubelski Paweł Pikula wraz z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych odebrał promesę na przekazanie środków od Wojewody Lubelskiego.

Powiat Lubelski otrzyma ponad 1 mln złotych wsparcia od ministerstwa. Część tych pieniędzy, a dokładnie 540 000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości Piotrowice, gmina  Strzyżewice.

Druga część wsparcia w kwocie 520 000 zł przewiduje dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 2247L od km 17+749 do km 17+904 w miejscowościach, Kłodnica Górna i Dobrowola, gmina Borzechów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku.  Przypomnijmy, że to już kolejne wsparcie finansowe przyznane w tym roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Powiatu Lubelskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W lipcu br. otrzymaliśmy również pomoc finansową na  odbudowę tej drogi, lecz na innym odcinku.

Dzięki otrzymanemu wsparciu, Powiat Lubelski będzie mógł przystąpić do remontu ww. odcinków. Kwoty przyznane przez ministerstwo pokrywają 80% kosztów inwestycji, resztę musi zapewnić samorząd powiatowy we własnym zakresie.

Powiat Lubelski, otrzymał tym razem największą pulę środków przyznanych przez ministerstwo spośród wszystkich samorządów.

Wśród samorządowców z Powiatu Lubelskiego, którzy odebrali promesy podczas dzisiejszego spotkania z wojewodą byli także burmistrz Bychawy oraz wójtowie gmin Krzczonów, Strzyżewice i Zakrzówek.

 

Powrót