Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Środki na drogi zniszczone przez wodę przyznane

04-03-2015

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Lubelski otrzymał kolejne wsparcie finansowe na modernizację dróg, tym razem pochodzące ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych. W dniu dzisiejszym Starosta Lubelski Paweł Pikula wraz z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych odebrał promesę na przekazanie środków od Wojewody Lubelskiego.

Powiat Lubelski otrzyma ok. 3 miliony złotych na odbudowę zniszczonej przez ulewne deszcze drogi Walentynów-Pamięcin-Pustelnik w gminie Krzczonów. Chodzi głównie o odcinek drogi o długości 4,5 kilometra, który w najbardziej zniszczonych fragmentach tymczasowo zabezpieczony został tłuczniem. Powiat dzięki uzyskanej dotacji zamierza poprawić konstrukcję drogi, zabezpieczyć ją i położyć nową nawierzchnię. Szacunkowa wartość inwestycji to 4,5 miliona złotych, z czego 20% procent samorząd powiatowy musi zapewnić we własnym zakresie.

Przetarg na wykonanie robót ogłoszony zostanie najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu, prace zaś mają zostać zakończone i rozliczone do końca roku.

Wśród samorządowców z Powiatu Lubelskiego, którzy odebrali promesy podczas dzisiejszego spotkania z wojewodą byli także burmistrz Bychawy oraz wójtowie gmin Krzczonów, Strzyżewice, Wojciechów i Wysokie.

Powrót