Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie z władzami gmin Powiatu Lubelskiego

11-02-2015

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Gmin Powiatu Lubelskiego. Głównym celem zebrania, zainicjowanego przez Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę było omówienie głównych kierunków współpracy z gminami na przyszłe lata z uwzględnieniem tematyki związanej z pozyskiwaniem funduszy na realizację zadań inwestycyjnych.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Artura Walaska, który przedstawił najważniejsze informacje dotyczące kierunków pozyskiwania funduszy unijnych oraz wstępnie przybliżył czas rozpoczęcia realizacji projektów z nowego programowania na lata 2014-2020. Następnie głos zabrał Starosta Lubelski Paweł Pikula, który omówił listę priorytetowych zadań na przyszłe lata oraz potencjalne źródła ich finansowania, prosząc przy tym o dyskusję oraz wniesienie ewentualnych uwag, bądź innych propozycji. Podkreślił również, że wiele z wymienionych inwestycji uda się zrealizować jedynie dzięki wsparciu finansowym gmin, na co zebrani wyrazili zgodę.
 
Ponadto omówiona została sytuacja związana z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, zarówno w latach przyszłych jak i w okresie przejściowym, jaki będzie miał miejsce do wdrożenia nowych perspektyw finansowych. Obszerny wykład na ten temat zaprezentowała Małgorzata Olechowska – kierownik biura lubelskiego LGD.
 
Podczas zebrania przedstawione zostały również wybrane zagadnienia związane z gospodarką odpadami oraz omówione sprawy bieżące.
 
Wyciągając wnioski z dzisiejszego spotkania na szczeblu gminno-powiatowym należy stwierdzić, że polityka bardzo dobrej współpracy powiatu z gminami będzie dalej kontynuowana, a Władze Powiatu, wzorem lat ubiegłych, będą aktywnie pozyskiwać środki na realizację zadań inwestycyjnych z różnych źródeł, jakimi są programy unijne takie jak: PROW i RPO, czy też krajowe jak np. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i in. 
 
Powrót