Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych

28-05-2015

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się spotkanie prezydium Konwentu Powiatów i przedstawicieli dyrektorów szpitali województwa lubelskiego z przedstawicielami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym powodem spotkania była zła sytuacja finansowa grupy zawodowej jaką są pielęgniarki i położne.

Przedmiotem spotkania były rozmowy o trudnym położeniu zawodowym pielęgniarek i położnych pracujących w szpitalach powiatowych. Przedstawicielki tego środowiska znacząco podkreśliły problemy z jakimi borykają się na co dzień, tj. niskie zarobki, wysoka średnia wieku, braki personalne, kładąc przede wszystkim nacisk na to, że taka sytuacja niesie za sobą bezpośrednie konsekwencje dla pacjenta.

Zarówno starostowie jak i dyrektorzy za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uznali przede wszystkim trudną sytuację finansową szpitali powiatowych. W systemie kontraktowania to właśnie te placówki są na przysłowiowym „szarym” końcu i jedynym sposobem na zmianę sytuacji są reformy systemowe. W tym zakresie do Ministra Zdrowia przekazany został już wniosek przygotowany przez dyrektorów szpitali z całego kraju, dotyczący zwiększenia kontraktów dla szpitali powiatowych o 20%, co stanowi jedyny sposób na poprawę obecnej sytuacji.

Podsumowując, na dzisiejszym spotkaniu szukano wspólnych rozwiązań na poprawę funkcjonowania powiatowej służby zdrowia. W najbliższym czasie opracowane zostanie wspólne stanowisko dotyczące sposobów na ich wdrożenie.

Powrót