Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie geodetów powiatowych

16-09-2015

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu „E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się spotkanie geodetów powiatowych z terenu województwa.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim omówienia wzorców projektu modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków oraz opisu przedmiotu zamówienia dostosowania bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym. Główne zagadnienia przedstawił Pan Witold Radzio – główny specjalista GUGiK, który zaznaczył, że EGiB, GESUT i BDOT 5000 powinny być zsynchronizowane, a wszystkie prace nad ich modernizacją powinny przebiegać kompleksowo i służyć poprawie ich jakości i aktualności.   

Podczas spotkania przedstawione zostały też ustalenia dotyczące harmonogramu prac w ramach projektu na rok 2016.

Powrót