Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie dotyczące opracowania diagnozy szkolnictwa zawodowego

27-11-2015

27 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się jedno ze spotkań cyklu dotyczącego opracowania diagnozy szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim . W rozmowach udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół zawodowych z powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i miasta Lublin oraz przedstawiciele przedsiębiorców współpracujących ze szkołami.

Diagnoza prowadzona była przez moderatora w oparciu o analizę SWOT. Uczestnicy spotkania wskazywali mocne i słabe strony  szkolnictwa zawodowego. Zwracano uwagę zarówno na szanse i zagrożenia oraz wyzwania przed nim stojące. Wszyscy zgodnie uznali, że priorytetem w zakresie prowadzenia szkół zawodowych niezbędna jest współpraca z przedsiębiorcami, zarówno w obszarze wyposażenia warsztatów jak również w prowadzeniu praktyk zawodowych.

W dalszej części dyskutowano nad kwestią zmiany wizerunku szkół zawodowych wśród młodzieży oraz uświadomieniu młodym ludziom, że po szkole zawodowej można dostać dobrą pracę. Kwestią stała się także promocja wykształcenia zawodowego prowadzona lokalnie przez szkoły, organy prowadzące, jak również przez np. ministerstwa, jako kampanie społeczne.

Powrót