Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Garbów

05-04-2018

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, z inicjatywy Wicestarosty Lubelskiego Roberta Wójcika, samorządowcy spotkali się z mieszkańcami gminy Garbów, aby tradycyjnie podzielić się jajkiem i złożyć sobie życzenia oraz porozmawiać na tematy ważne dla lokalnych społeczności.

Dyskutowano m.in. o propozycji nowych uregulowań prawnych instytucji sołtysa i rad sołeckich, projekcie „Emerytura bez podatku” oraz zmianach w ordynacji wyborczej w kontekście tegorocznych wyborów do samorządu terytorialnego.
 
Poseł na Sejm RP Jan Łopata omówił założenia projektu ustawy dot. uregulowań prawnych instytucji sołtysa i rad sołeckich oraz ich pozycji. Wzmocnienie roli sołectw pozwoliłoby im działać tak, jak organizacjom pożytku publicznego. Lokalne wspólnoty miałyby szersze uprawnienia do stanowienia o sobie oraz do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań. Przedstawił także poselski projekt pn. „Emerytura bez podatku” dot. wypłacania emerytom i rencistom świadczeń bez pomniejszania ich o podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne, dzięki czemu otrzymywaliby świadczenia znacząco wyższe niż obecnie.
 
Następnie Starosta Lubelski Paweł Pikula omówił podstawowe zmiany w ordynacji wyborczej. W myśl nowego Kodeksu wyborczego na listach wyborczych liczba kandydatów do rad powiatów i sejmików nie może być większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym powiększona o dwóch kandydatów (x+2), a w każdym lokalu wyborczym ma znaleźć się kamera rejestrująca na żywo przebieg wyborów.
 
Spotkanie zgromadziło liczne grono uczestników, wśród których byli m.in. Proboszcz Parafii Garbów-Cukrownia ks. kan. Marian Szuba, Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Konrad Banach, Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Anna Grzywaczewska oraz wójtowie sąsiednich gmin. Lokalną społeczność reprezentowali radni gminy Garbów, sołtysi i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.
 
Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie, konstruktywną dyskusję i miłą atmosferę.
Powrót