Aktualności

Zdjęcie Artykułu

SP ZOZ w Bychawie wyposażony w urządzenie do kompresji klatki piersiowej

02-12-2019

Starostwo Powiatowe w Lublinie pozyskało środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 57 011,13 zł oraz wkład Powiatu Lubelskiego w wysokości 575,87 zł pozwoliły sfinansować zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Bychawie.

artykuł
Powrót