Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Składy komisji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji ustalone

12-12-2018

Na drugiej sesji Rady Powiatu w Lublinie zostały powołane stałe komisje na kadencję 2018-2023, a na pierwszych posiedzeniach członkowie wybrali ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Podczas II sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji, która odbyła się 4 grudnia, powołane zostały Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisje: Budżetowa, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Edukacji i Kultury, Organizacyjno-Prawna, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Natomiast 11 grudnia miały miejsce pierwsze posiedzenia nowych komisji, podczas których m.in. wybrano ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

 

Składy komisji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji:

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Tomasz Szpakowski

Wiceprzewodnicząca - Anna Grzywaczewska

Pozostali członkowie: Joanna Kaznowska, Zdzisław Niedbała, Iwona Pulińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodnicząca - Sylwia Pisarek-Piotrowska

Wiceprzewodniczący - Robert Wójcik

Pozostali członkowie: Marian Golianek, Małgorzata Leszek, Tomasz Szpakowski

 

Komisja Budżetowa:

Przewodniczący - Grzegorz Widelski

Wiceprzewodnicząca - Zofia Sieńko

Pozostali członkowie: Konrad Banach, Beata Gajur, Grzegorz Kozioł, Paweł Pikula, Magdalena Udrycka

 

Komisja Infrastruktury:

Przewodniczący - Andrzej Kłapeć

Wiceprzewodnicząca - Magdalena Udrycka

Pozostali członkowie: Grzegorz Kozioł, Marian Pietraś, Iwona Pulińska, Zofia Sieńko, Robert Wójcik

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący - Marian Golianek

Wiceprzewodniczący - Tomasz Szpakowski

Pozostali członkowie: Edward Jarzynka, Małgorzata Leszek, Maria Studzińska

 

Komisja Edukacji i Kultury:

Przewodnicząca - Joanna Kaznowska

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Bernat

Pozostali członkowie: Beata Gajur, Anna Grzywaczewska, Andrzej Kłapeć, Marcin Olszak, Anna Pawlas, Urszula Paździor, Magdalena Udrycka

 

Komisja Organizacyjno-Prawna:

Przewodnicząca - Anna Rynkowska

Wiceprzewodnicząca - Anna Pawlas

Pozostali członkowie: Edward Jarzynka, Zdzisław Niedbała, Sylwia Pisarek-Piotrowska

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Przewodnicząca - Maria Studzińska

Wiceprzewodnicząca - Urszula Paździor

Pozostali członkowie: Marcin Olszak, Zbigniew Bernat, Marian Pietraś, Zofia Sieńko, Grzegorz Widelski

 

Powrót