Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sieciowy produkt turystyczny

12-03-2012

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” zaprasza do udziału w konferencji: „Sieciowy produkt turystyczny na terenie LGD – szanse rozwoju turystyki wiejskiej w świetle badań preferencji turystycznych mieszkańców Lublina”

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2012r. w godzinach 13.00-15.00 w Lublinie, ul. Karłowicza 4, Sala Konferencyjna na III piętrze.


PROGRAM:
1) Prezentacja raportu z badań preferencji turystycznych mieszkańców Lublina;
2) Przedsięwzięcia w zakresie turystyki na obszarze LGD w latach 2009-2011 dofinansowane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”;
3) Przerwa kawowa;
4) Metodologia budowy sieciowego produktu turystyki na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”;
5) Dyskusja-sugestie, propozycje, wolne wnioski;
6) Zawiązanie grupy współpracującej w zakresie opracowania oferty produktu turystycznego i jej realizacji.

W szczególności zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwojem turystyki na obszarze Powiatu Lubelskiego oraz współpracą w zakresie opracowania i wdrożenia sieciowego produktu turystyki wiejskiej: przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców różnych branż, właścicieli i pracowników małych obiektów gastronomicznych, noclegowych, usługowych, lokalnych liderów, członków stowarzyszeń i organizacji działających na obszarze LGD, rolników zainteresowanych agroturystyką.

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 19 marca br. (tel. 81 532 30 65, e-mail:biuro@krainawokollublina.pl)
Powrót