Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Sesja Noworoczna

02-01-2012

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbędzie się dnia 4 stycznia 2012r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

Porządek obrad sesji:

 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

4.    Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Sprawozdanie z działalności samorządowej za rok 2011 Gmin i Powiatu Lubelskiego.

7.    Prezentacja budżetu Powiatu Lubelskiego na 2012 rok.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  1. Wnioski i oświadczenia radnych.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zamknięcie sesji.

 

Powrót