Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Samorządowe podsumowania noworoczne

25-01-2016

Z początkiem nowego roku w gminach powiatu lubelskiego tradycyjnie odbywają się spotkania noworoczne. Jest to doskonała okazja do podsumowań, jak również do omówienia planów na rozpoczynający się rok. W ostatnim czasie takie samorządowe spotkania odbyły się m.in. w gminach: Bychawa i Strzyżewice.

W samorządowym podsumowaniu minionego roku w Bychawie, które odbyło 15 stycznia w Bychawskim Centrum Kultury, udział wzięli przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy szkół, sołtysi, prezesi bychawskich organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy.
W pierwszej części spotkania burmistrz Janusz Urban opowiedział o najważniejszych inwestycjach 2015 roku, do których zaliczył m.in.: kanalizację w rejonie Podzamcza, liczne inwestycje drogowe (drogi gminne w Zaraszowie, Olszowcu, Osowie – Kolonii, przebudowa bychawskich ulic takich jak: ul. Marii Dąbrowskiej w Osiedlu nad Doliną, ul. ks. D. Maja, remont mostku nad wąwozem przy Szkole Podstawowej w Bychawie), czy też nowo powstałe chodniki przy ulicach Grota Rowieckiego, Sikorskiego i Armii Krajowej. Udało się też częściowo wyremontować budynki takie jak: CKW w Woli Dużej, CKW w Olszowcu, w remizach OSP w Kowersku i Gałęzowie Kolonii Drugiej, natomiast w Starej Wsi Pierwszej i Drugiej powstały nowe place zabaw dla dzieci.
W Bychawie przybyło też nowych imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych. Rok przyniósł kolejną edycję sztandarowych „Pierogów”– w 2015 zorganizowanych po raz 19, czy też pokaz koni, który odbył się już po raz 10. Obchodzono 25 lecie samorządu terytorialnego Bychawy (19 czerwca), XX-lecie działalności artystycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”, w parku miejskim zaś otworzona została Trasa Zdrowia sfinansowana ze środków PZU.

Ostatni fragment swojego wystąpienia burmistrz poświęcił planom samorządu na 2016, którymi to niewątpliwie będą inwestycje na drogach m.in. planowane są przebudowy dróg Olszowiec – Romanów, Bychawa – Olszowiec – Piotrków, Romanów – Kosarzew Dolny-Kolonia; zakończenie rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zakup przez Gminę samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Burmistrz złożył również deklarację, że Gmina będzie składała wnioski o pieniądze do wszystkich dostępnych programów unijnych, których nabory zostaną wkrótce ogłoszone, zwłaszcza na budowy dróg i infrastruktury do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA ROK 2015 W GMINIE BYCHAWA - KLIKNIJ

               

20 stycznia 2016 r. w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach natomiast spotkali się samorządowcy z gminy Strzyżewice, przedstawiciele władz województwa i powiatu, dyrektorzy szkół, lokalni przedsiębiorcy i inni zaproszeni goście. Podczas spotkania o działaniach podejmowanych przez Gminę w 2015 r. opowiedział Wójt Jan Andrzej Dąbrowski. Podkreślił on, że był to bez wątpienia dobry rok dla dróg. Nowo wyremontowane odcinki drogowe powstały m.in. w Pawłówku, Kiełczewicach Górnych i Dolnych, Osmolicach Drugich i Pierwszych, Kajetanówce, Pawłowie, Bystrzycy Nowej, Dębszczyźnie, Pawłowie, Piotrowicach. Ponadto wspólnie z powiatem udało się przebudować drogę powiatową Nowiny-Osmolice w miejscowości Osmolice Pierwsze oraz wykonać utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 2279L w Piotrowicach. Ponadto oświetlone zostały drogi w Polanówce, Pawłowie, Dębinie i Kiełczewicach Maryjskich. Oprócz inwestycji stricte drogowych wykonano również szereg inwestycji, które w równym stopniu wpłynęły na jakość życia mieszkańców gminy. Między innymi wyremontowano budynki OSP w Żabiej Woli i Piotrowicach, zakupiono motopompę dla OSP w Dębszczyźnie, rozbudowano też sieć wodociągową w Żabiej Woli, Polanówce i Osmolicach Pierwszych. Odrestaurowane zostały też szkoły w Osmolicach Pierwszych, Żabiej Woli, Kiełczewicach Górnych, Zespół Szkół w Bystrzycy Starej oraz Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach.

Wójt Gminy Strzyżewice przedstawił również zadania zaplanowane na przyszły rok, wśród których znalazły się np. przebudowa dróg gminnych w Kolonii Kiełczewice Dolne, Osmolicach, Bystrzycy Nowej, Żabiej Woli, Piotrowicach i. in., realizacja oświetlenia drogowego, czy też zakup samochodu dla OSP Żabia Wola.

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA ROK 2015 W GMINIE STRZYŻEWICE- KLIKNIJ

               

Powrót