Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego"

03-09-2018

Kolejne Dożynki Wojewódzkie współorganizowane przez Powiat Lubelski za nami. Jednym z punktów programu było wręczenie nagród laureatom XI edycji konkursu pt. "Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego". Po raz kolejny mieszkańcy powiatu lubelskiego zachwycili komisję konkursową pięknem i różnorodnością zagospodarowania swoich posesji.

 
Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu powiatu lubelskiego. Odnowione elewacje, ukwiecone balkony, estetycznie zagospodarowane podwórka oraz tereny wokół posesji poprawiają wizerunek nie tylko najbliższego otoczenia posesji oraz wsi, ale także całego powiatu. W konkursie chodzi również o aktywizację i integrację społeczności lokalnej.
 
W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 20 posesji w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Kryteria, w oparciu o które komisja dokonała oceny posesji, to: ogólny wygląd całej posesji, wygląd budynku (bryła architektoniczna, utrzymanie porządku wokół zabudowań), zagospodarowanie terenu wokół posesji (wygląd ogólny, ogrodzenie, szata roślinna, pracochłonność wykonania), działania proekologiczne - sposób zagospodarowania terenu wokół budynku, sposób gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, segregacja odpadów itp.), zagospodarowanie ścieków bytowych (odprowadzanie nieczystości, oczyszczalnia ścieków lub kanalizacja sanitarna), inne (kolektory słoneczne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, zagospodarowanie wód opadowych, kompostowniki).
 
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Radnego Powiatu Lubelskiego Jana Czubaka, kierując się powyższymi kryteriami, dokonała wyboru najpiękniejszych posesji. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.
 
W kategorii zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) laureatami zostali:
I miejsce:            posesja Pani Anny Poleszak, gm. Bełżyce
II miejsce:           posesja Pana Mariusza Małka, gm. Krzczonów
III miejsce:          posesja Państwa Marty Hanus-Stańczyk i Marka Stańczyka, gm. Konopnica
 
W kategorii zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna laureatami zostali:
I miejsce:            posesja Pani Justyny Strumińskiej, gm. Bychawa
II miejsce:           posesja Pana Jacka Jemielniaka, gm. Wólka
III miejsce:          posesja Pana Wojciecha Markowskiego, gm. Bełżyce
 
Wręczenia nagród dokonali Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Dariusz Gajo. Laureaci konkursu otrzymali: nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce oraz 1 000 zł za trzecie miejsce, dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Uczestnicy, których posesja nie zajęła miejsca na podium, otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 100 zł.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy. Należą im się słowa uznania za włożony trud i poświęcony czas w dbałość o teren posesji, co przyczynia się również do zwiększenia estetyki powiatu lubelskiego.
 
najpiękniejsza posesja zabudowa 2018
 
 
najpiękniejsza posesja 2018
Powrót