Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2020 roku

21-01-2020

W dniu 13 stycznia 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Lublinie, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2020 r.

W dniu 19 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr 215/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2020 roku.
 
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Powiatu w Lublinie na realizację zadań publicznych przeznaczył dotację w wysokości:
1) zadania z zakresu kultury – 40 000 PLN
2) zadania z zakresu sportu – 37 000 PLN, w tym:
    a) imprezy sportowe i rekreacyjne – 14 000 PLN,
    b) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu – 23 000 PLN.
 
W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 11 ofert, w tym:
- 6 ofert – na zadania z zakresu kultury,
- 5 ofert – na zadania z zakresu sportu.
 
 Podmioty, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury:
  1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski  w Załuczu „Daszek” – 1 oferta.
  2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami” – 1 oferta.
  3. Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS – 1 oferta.
  4. Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań – 1 oferta.
  5. Dobry Siew – 1 oferta.
  6. Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni – 1 oferta.
 
Podmioty, które złożyły oferty realizacji zadania publicznego z zakresu sportu:
 
Imprezy sportowe i rekreacyjne:
  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM – ISKRA” – 1 oferta.
  2. Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu – 1 oferta.
Współzawodnictwo szkół i aktywacja środowisk młodzieżowych:
  1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Powiat Lublin – 3 oferty.
 
Zarząd Powiatu w Lublinie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. zatwierdził przyznane dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2020 roku UCHWAŁĄ Nr 230/2020 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. Informacja  w załączeniu.
 
Załączniki:
Powrót