Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

27-11-2019

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizacje pozarządowe punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 194/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizacje pozarządowe punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2020 r. dokonuje się wyboru ofert:
 
- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Bychawie - oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”  z siedzibą  w Lublinie, ul. Gospodarcza 26,  20-213  Lublin,
 
- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Głusku – oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”  z siedzibą  w Lublinie, ul. Gospodarcza 26,  20-213  Lublin,
 
- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Konopnicy - oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.
 
Ww. organizacje otrzymają dotację w łącznej kwocie 192.060,00 zł (Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” – 128.040,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES - 64.020,00 zł) – przewidzianej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu powiatu lubelskiego na rok 2020, w tym na prowadzenie jednego punktu 60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną. Szczegółowe warunki realizacji zadań określą umowy zawarte z ww. podmiotami.
 
Realizacja zadania odbędzie się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Powrót