Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

30-11-2016

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 443/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawai udzielenia dotacji w wysokości 182 177,64 PLN przewidzianej w projekcie budżetu powiatu lubelskiego na rok 2017.

Realizacja zadania odbędzie się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Powrót