Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozpoczęły się prace nad ortofotomapą dla Powiatów Województwa Lubelskiego

21-04-2017

W ostatnim tygodniu podpisano umowy na wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Umowę w imieniu partnerów podpisał lider projektu – Powiat Lubelski.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca wykona zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - łączny obszar objęty zamówieniem to ponad 24 tys. km2, a samo zadanie podzielone zostało na dwie części. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku.
A czym jest sama ortofotomapa? Jest to, najprościej mówiąc, odwzorowanie terenu na płaszczyźnie, wykonane poprzez przetworzenie zdjęć lotniczych lub satelitarnych, przedstawione w nawiązaniu do układu współrzędnych. Odznacza się ona dużą precyzją odwzorowania terenu wraz ze wszystkim istniejącymi na nim obiektami przestrzennymi. Stanowi świetne narzędzie pracy dla planistów, inwestorów, autorów studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistów i projektantów. Każdy zainteresowany, przed ekranem swojego komputera będzie miał okazję zobaczyć „z lotu ptaka” swoją okolicę, ocenić zmiany jakie zaszły w przestrzeni powiatów województwa lubelskiego – nowe inwestycje, obiekty przemysłowe jak również zobaczyć swoją najbliższą okolicę, dom, podwórko czy też ciekawe zakątki naszego urokliwego regionu.
Przedsięwzięcie wiąże się z korzyściami dla urzędów i mieszkańców - w dobie powszechnej cyfryzacji, ortofotomapa stanowi jedno z podstawowych narzędzi w zakresie zarządzania przestrzenią, bezpieczeństwem i sprawną administracją samorządową. Jestem zadowolony, że powstanie takie opracowanie - tłumaczy Paweł Pikula, Starosta Lubelski - Daje nam to duże możliwości jeżeli chodzi o różnego rodzaju opracowania geodezyjne, na przykład ustalenia granic lub rozstrzygania sporów granicznych.
Ortofotomapa będzie jednym z wielu efektów realizacji przedsięwzięcia, które docelowo pozwoli na załatwienie wielu spraw w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu. Droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci.
Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, w wyniku jego realizacji większość Województwa Lubelskiego zostanie „ucyfrowiona”, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).
Zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych z czego 85 % to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zaś pozostałe 15 % stanowić będą środki z budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.
 
Powrót