Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozpoczęcie KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ dla terenu Powiatu Lubelskiego

28-02-2019

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i Starostów, a także wójtów i burmistrzów. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Lubelskiego odpowiada Starosta Lubelski.

Należy mieć na uwadze, iż w 2009 r. został zniesiony powszechny obowiązek obrony, niemniej nadal obowiązuje rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zarówno mężczyzn, jak i  kobiet (w określonych przypadkach). Z tego względu powołana dla terenu Powiatu Lubelskiego Powiatowa Komisja Lekarska w Lublinie wydaje orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

W dniu 25 lutego 2019 roku Pan Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski z udziałem Pani Marty Krzyżak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie uroczyście rozpoczął kwalifikację wojskową. Starosta Lubelski, życzył, żeby tegoroczna kwalifikacja wojskowa przebiegła sprawnie i w sposób gwarantujący jak najlepszą jakość pracy. Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Lubelskiego będzie przeprowadzana do dnia 10 kwietnia 2019 roku w budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Nałęczowskiej 25 w Lublinie.

Powrót