Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Reorganizacja sieci szkół

20-02-2012

Niż demograficzny wkraczający do szkół i związana z tym sytuacja ekonomiczna samorządów jest zjawiskiem ogólnokrajowym. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne zmuszone są w tej trudnej sytuacji do podejmowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. W związku z tym niełatwym ale koniecznym rozwiązaniem jest reorganizacja sieci szkół.

W przypadku szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski planowane jest utworzenie jednego dużego, silnego zespołu szkół zamiast dwóch funkcjonujących w tej samej miejscowości, tj. w Bychawie i Bełżycach. Rozwiązanie takie daje możliwość skonsolidowania istniejącego potencjału oraz wykorzystania bazy dydaktycznej jednocześnie obniżając koszty utrzymania.

W obu przypadkach przekształceniu ulegnie struktura, organizacja i zarządzanie nową jednostką. Przewidywane zmiany nie wpłyną na ograniczenie dostępu młodzieży do nauki. Uczniom zagwarantowana zostanie  możliwość kontynuowania edukacji w wybranych zawodach i kierunkach. Kształcenie zawodowe prowadzone będzie w oparciu o dotychczasową bazę dydaktyczną a oferta edukacyjna będzie elastycznie dostosowywana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Nauczyciele i obsługa szkół objętych reorganizacją staną się z dniem 1 września 2012 r. pracownikami jednego, wspólnego zespołu szkół.

W chwili obecnej projekt reorganizacji zespołów szkół w Bychawie i Bełżycach jest jedynie propozycją, która będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady Powiatu w Lublinie w dniu 22 lutego br. Dopiero po przyjęciu projektu przez Radę Powiatu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące tego zamierzenia. Ostateczne decyzje zostaną podjęte dopiero po zapoznaniu się z argumentami wszystkich stron.

Powrót