Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rajd ćwiczebny zakońcony powodzeniem

04-11-2011

W dniu 22 października 2011 r. odbyły się ćwiczenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Organizatorem ćwiczeń był Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Podstawowym celem ćwiczeń było podniesienie sprawności i wyszkolenie jednostek OSP oraz ocena sprawności sprzętu i jego możliwości wykorzystania. W ćwiczeniach wzięło udział 20 jednostek ochotniczych straży pożarnych będących w KSRG (100%). Są to najlepiej wyszkolone i wyposażone w sprzęt jednostki, które najczęściej wyjeżdżają do zdarzeń a budżet państwa częściowo refunduje koszty poniesionych działań.

 

 

Zajęcia praktyczne w formie „rajdu ćwiczebnego” przeprowadzone zostały na terenie gminy Wólka na trasie Lublin – Świdnik Mały – Świdnik Duży Pierwszy – Lublin. Pilnymi i uważnymi obserwatorami ćwiczeń byli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu lubelskiego.

 

Ćwiczenia odbyły się dzięki zaangażowaniu pracowników Komendy Miejskiej PSP oraz Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata wraz
z jednostkami OSP tej gminy.

Oceniając Komisja wystawiła wysoką ocenę startującym jednostkom. Najlepiej zaprezentowały się OSP Strzeszkowice Duże,
a także Moszenki, Babin, Mętów, Niedrzwica Duża i Niemce.

Powrót