Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Radni zatwierdzili nową sieć szkolną

31-03-2017

Powiat Lubelski jest wśród samorządów, które zatwierdziły nową sieć szkolną dostosowaną do nowego ustroju szkolnego. Po uzyskaniu opinii kuratora oświaty ostateczna uchwała w tej sprawie została przyjęta na sesji w czwartek 30 marca.

W nowej sieci znajdą się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, którą funkcjonują teraz. Zmiana będzie polegać na tym, że o rok dłużej będzie trwać nauka w liceach i technikach, która zostanie wydłużona odpowiednio do 4 i 5 lat, a szkoły zawodowe będą sukcesywnie przekształcane w szkoły branżowe. Dwa gimnazja, dla których Powiat Lubelski również jest organem prowadzącym - w Zespole Szkół im. księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie i Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, zgodnie z założeniami reformy oświatowej, będą wygaszane.
Ponadto radni zmienili tegoroczny budżet, w którym zwiększyli środki na modernizację ponad 3 kilometrów drogi Niedrzwica Duża - Kolonia Warszawiaki - Grabówka. Zmiana była potrzebna, ponieważ najkorzystniejsza oferta, złożona w przetargu na wykonanie robót, przewyższała kwotę, która pierwotnie była na ten cel przeznaczona. Dzięki decyzji rady Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach, który będzie realizować tę inwestycję, będzie mógł zakończyć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą. Połowa środków będzie pochodzić z budżetu powiatu, a resztę dołożą gminy Borzechów i Niedrzwica Duża.
Rada przyjęła także uchwałę, która umożliwi Gminie Głusk złożenie wniosku o przyznanie dotacji na budowę chodnika w miejscowości Nowiny przy drodze między Krężnicą Jarą a Prawiednikami. Trasa ma status drogi powiatowej i, by gmina mogła zrealizować tę inwestycję, powiat musiał jej przekazać zarządzanie wspomnianą trasą.
Podczas czwartkowej sesji radni zgodzili się również na wydzierżawienie części terenu ZSR CKP w Pszczelej Woli pracownikom tej szkoły. Zgodnie z umową, która ma obowiązywać przez 20 lat, dzierżawcy prowadzący gospodarstwo rolne będą je udostępniać do celów edukacyjnych.
Zgodnie z zapowiedzią, złożoną podczas lutowego spotkania z wójtami i burmistrzami, Powiat Lubelski podzielił środki dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkim 16 gminom rada przekazała łącznie 160 tysięcy złotych, które mają być wykorzystane przede wszystkim na modernizację obiektów strażackich, związanych z typową działalnością przeciwpożarową i ewentualnie na zakup wyposażenia.
 
Powrót