Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Radni o zimowych stratach drogowych

25-04-2013

Stan dróg po sezonie zimowym oraz plany remontów i inwestycji drogowych na bieżący rok zdominowały środową sesję Rady Powiatu w Lublinie

Z danych Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że utrzymanie tras powiatowych w zakończonym niedawno sezonie zimowym, kosztowało ponad dwa razy więcej pieniędzy niż przed rokiem. Podczas poprzedniej zimy ZDP wydał niecałe 700 tysięcy złotych, a w tym roku około 1 miliona 400 tysięcy. Wiosenny przegląd tras powiatowych wykazał, że ilość ubytków w jezdniach jest poważny, ale około połowy z ponad 670 kilometrów dróg powiatowych jest w stanie zadowalającym lub dobrym. - To trasy, które były modernizowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Gdybyśmy na pozostałych około 300 kilometrach chcieli tylko położyć nową nawierzchnię, bez wzmacniania podbudowy, utwardzania poboczy czy chodników, musielibyśmy wydać co najmniej 150 milionów złotych - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej starosta lubelski Paweł Pikula. Tymczasem w tegorocznym budżecie na inwestycje drogowe powiat dysponuje niespełna 10 milionami. Jest jednak szansa, że pozimowe remonty zostaną wykonane szybciej i na większym obszarze. Do tej pory zajmowały się tym służby ZDP, ale w tym roku około 1/3 tego typu robót została zlecona firmom zewnętrznym. Wśród najpoważniejszych projektów drogowych planowanych na ten rok Paweł Pikula wymienia modernizację prawie 7,5 kilometra trasy Niedrzwica Duża - Krebsówka - Osmolice oraz drogi Wierciszów - Bychawka. Pierwsza inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przetarg na wykonanie robót, które będą kosztować ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych, już jest rozstrzygnięty. Wykonawca trasy Wierciszów - Bychawka powinien być znane na przełomie kwietnia i maja.

Podczas środowej sesji odbyło się też uroczyste pożegnanie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Jerzego Banaszka, który ze względów zdrowotnych zrezygnował ze stanowiska. W latach 1981 - 1999 Jerzy Banaszek był nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie, a dyrektor SOSW w Bystrzycy został 1 stycznia 2000 roku. Od początku sprawowania tej funkcji szczególną uwagę poświęcał bazie lokalowej, która dzięki środkom, pozyskanym m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została zmodernizowana. Dyrektor Banaszek konsekwentnie dążył do tego, aby dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych były otoczone jak najlepszą opieką, gwarantującą kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz wykształcenie, umożliwiające samodzielną egzystencję w dorosłym życiu. Jerzy Banaszek cieszy się zaufaniem i sympatią zarówno wśród wychowanków i pracowników ośrodka, jak też ich rodziców oraz przedstawicieli samorządu powiatowego, który jest organem prowadzącym ośrodek. Za swoją wieloletnią pracę był kilkukrotnie wyróżniany m.in. nagrodami starosty lubelskiego, kuratora oświaty i ministra edukacji. 

Więcej na www.ias24.eu

Powrót