Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Radni o finansach, szkołach i wykluczeniu

29-03-2012

Jest szansa, że mieszkańcy powiatu lubelskiego, zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, będą mieć łatwiejszy dostęp do internetu. Podczas sesji w środę 28 marca Rada Powiatu zgodziła się na przystąpienie do inicjatywy samorządu województwa.

Szacuje się, że w ramach projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” wsparcie w powiecie otrzyma 144 osoby. – Będą to przede wszystkim mieszkańcy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka, domów pomocy społecznej oraz inne osoby, spełniające odpowiednie kryteria, a znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej – informuje Starosta Paweł Pikula. Dzięki środkom unijnym uczestnicy projektu otrzymają za darmo sprzęt komputerowy i możliwość korzystania z sieci. Powiat Lubelski będzie partnerem przedsięwzięcia, które w 85 procentach jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Podczas środowych obrad Radni przyjęli też kilkanaście uchwał, umożliwiających dostosowanie kierunków kształcenia w placówkach oświatowych do nowej klasyfikacji zawodowej. M.in. zlikwidowano licea profilowane oraz technika uzupełniające i uzupełniające licea ogólnokształcące w zespołach szkół w: Bychawie, Niemcach, Bełżycach, Piotrowicach i Pszczelej Woli. Ponadto na wniosek dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli utworzono osiem techników, liceów i szkół policealnych, w których będą się kształcić m.in. przyszli: pracownicy administracyjni, opiekunki środowiskowe, kelnerzy, a także specjaliści od organizacji reklamy, agrobiznesu i turystyki wiejskiej.

Radni zgodzili się także na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Wólka Lubelska – Świdnik Duży – Janowice, umożliwiającej m.in. dojazd do przyszłego lotniska. Pieniądze są potrzebne na zabezpieczenie inwestycji, na którą 85 procent środków powiat otrzyma z RPO. Przetarg na wykonawstwo robót już jest rozstrzygnięty. Prace będą kosztować około 11 milionów złotych.

Ponadto podczas środowej sesji Radni zmienili tegoroczny budżet, w którym m.in. zabezpieczono pieniądze na kilka inwestycji drogowych. Dotyczy to na przykład modernizacji drogi Motycz – Miłocin, która jest w tak złym stanie technicznym, że ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, trzeba było ją zamknąć. Wcześniej władze powiatu porozumiały się w sprawie finansowania tej inwestycji z gminą Jastków. Samorządy gminny i powiatowy pokryją koszty robót po połowie, a droga ma być wyremontowana jeszcze w tym roku. Podobne inwestycje będą realizowane wspólnie z gminami: Niemce w miejscowości Słoboda oraz Wojciechów w Szczuczkach.

W planie tegorocznych wydatków zapisano też 150 tysięcy na zakup ambulansu dla pogotowia ratunkowego, działającego przy szpitalu w Bychawie. Kolejne 150 tysięcy zamierzają na ten cel przekazać gminy, które obsługuje bychawski Zakład Opieki Zdrowotnej.

W tegorocznym budżecie uwzględniono również zmiany, spowodowane korektą budżetu państwa. Po zaktualizowaniu odpowiednich wskaźników powiat otrzyma ponad 950 tysięcy złotych więcej subwencji oświatowej i prawie 680 tysięcy mniej z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany spowodują, że do budżetu powiatu wpłynie prawie 280 tysięcy złotych więc niż pierwotnie zakładano.
Powrót