Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Psycholodzy rozmawiają - jak obserwować dziecko w przedszkolu?

17-02-2020

Po raz kolejny w tym roku szkolnym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie, w dniu 13.02.2020, odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli.

Wzięły w nim udział nauczycielki z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych z gmin Bychawa, Jabłonna, Strzyżewice oraz zaprzyjaźnionej szkoły w Krężnicy Jarej.

Celem tej inicjatywy jest poszerzanie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, rozwijanie umiejętności wychowawczych, dzielenie się doświadczeniami w pracy, wymiana pomysłów i inspiracje.

Tematem spotkania było „Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych – rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym”. Spotkanie moderowała pedagog Poradni p. mgr Małgorzata Dec.

Uczestniczki rozmawiały na temat obserwacji, która jest jedną z najstarszych i wbrew pozorom najtrudniejszych metod diagnostycznych. Wymaga od nauczyciela dużej wiedzy teoretycznej (WIEDZIEĆ), uważności na zachowanie dziecka (WIDZIEĆ) oraz umiejętności interpretowania zaobserwowanych faktów (ROZUMIEĆ).  Następnie na podstawie analizy przypadków starano się omówić zachowania dziecka, zinterpretować je oraz podać przykłady zastosowania środków zaradczych. Stworzona na spotkaniu atmosfera sprzyjała twórczym rozwiązaniom.

Nadmienić należy, iż było to już kolejne spotkanie sieci w roku szkolnym 2019/ 2020.

Poprzednie prowadzone było przez logopedę p. mgr Iwonę Zarębę i dotyczyło rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. W spotkaniu uczestniczyły Panie nauczycielki z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gmin Bychawa, Wysokie i Jabłonna. Omówiono etapy rozwoju mowy dziecka, przyczyny wad wymowy oraz niepokojące symptomy w rozwoju mowy dziecka. Uczestniczki spotkania wymieniły się doświadczeniami, a następnie wzięły udział w indywidualnych konsultacjach, które dotyczyły konkretnych przypadków.

Proponowanym tematem kolejnego spotkania będzie ”Rola wspólnie spędzanego czasu z dziećmi – materiały pomocne w tworzeniu przedszkolnej gazetki”. Odbędzie się ono 23.04.2020r. o godzinie 14.30 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie ul. Andersa 2.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - z nami kreatywnie, merytorycznie i w życzliwej atmosferze.

 

Koordynatorki sieci mgr Małgorzata Dec i mgr Iwona Zaręba.

 

Powrót