Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przyznano stypendia Starosty Lubelskiego

22-03-2018

22 marca podczas sesji Rady Powiatu Starosta Lubelski Paweł Pikula i Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Antoni Skrabucha wręczyli stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe najzdolniejszym uczniom naszych powiatowych szkół. Ponadto nagrodę w konkursie na plan zagospodarowania placu w Pszczelej Woli odebrała Katarzyna Iwanek, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach na kierunku architektura krajobrazu.

 
Stypendium Starosty Lubelskiego za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymało 8 uczniów, a za szczególne osiągnięcia sportowe – 7 uczniów.
 
Przed uroczystością młodzież została zaproszona do udziału w spacerze pt. „Tajemnice alchemików i Jezuitów”, podczas którego poznali niesamowite miejsca kryjące w sobie wiele tajemnic. W Muzeum Aptekarstwa uczniowie zobaczyli m. in. ciekawy sprzęt służący do produkcji leków. Młodzież zwiedziła również Trybunał i Wieżę Trynitarską. Na zakończenie spaceru uczniowie udali się do Archikatedry – dawnego kościoła Jezuitów, gdzie weszli do niezwykłej zakrystii akustycznej, ale największy zachwyt wzbudziły wspaniałe i drogocenne kielichy, ornaty i monstrancje zgromadzone w skarbcu katedralnym.
 
Stypendium Starosty Lubelskiego jest przyznawane od 2002 roku, za każdy zakończony semestr w danym roku szkolnym, przyznawany na nadchodzący semestr. Uczniowie otrzymują stypendium w formie finansowej, naukowe w kwocie 206 zł, a sportowe 155 zł przez 5 miesięcy.
 
 
Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:
 1. Aleksandra Dziedzic - uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, 5,46

 2. Natalia Duda - uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 5,13

 3. Justyna Litwinek - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, 5,03

 4. Edyta Tomaszczyk - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 5,0

 5. Patrycja Dąbska - uczennica Technikum Kelnerskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, 4,75

 6. Patryk Łubkowski - uczeń TechnikumMechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, 4,69

 7. Paulina Drozd - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, 4,66

 8. Piotr Baran – uczeń Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, 4,47

 
Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia sportowe otrzymali:
 
1. Uczniowie Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach:
 • Lidia Różyk - stypendystka otrzymała II klasę sportową uzyskaną na XIII Wojewódzkim Pucharze Ziemi Puławskiej w dniu 9 września 2017 r. na podstawie III miejsca w kategorii wagowej 63 kg, wyniku dwuboju 124 kg w kategorii wagowej 62,6 kg oraz liczby punktów w skali Sinclaira tj. 163,15 pkt
 • Patryk Dziuba, który zdobywając brązowy medal na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w dniu 12 lipca 2017 r. w Siedlcach uzyskał II klasę sportową, startując w kategorii wagowej do 105 kg, uzyskał wynik w dwuboju 256 kg. Patryk zdobył również złoty medal na Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich w Biłgoraju do lat 17. w dniu 5 grudnia 2017 r., gdzie uzyskał w kategorii wagowej do 105 kg wynik 205 kg.
2. Z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach stypendium otrzymali uczniowie Technikum Samochodowego, którzy startując w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów w Biłgoraju w dniach 2-3 grudnia 2017 r. uzyskali limit na II klasę sportową, osiągając następujące wyniki:
 • Bartłomiej Smoleń przy wadze 59,5 kg uzyskał w dwuboju 164 kg - 240, 3 pkt
 • Mateusz Jarocki przy wadze 99,4 kg uzyskał w dwuboju 225 kg – 250,05 pkt
 • Marcin Pachuta przy wadze 125,5 kg uzyskał w dwuboju 218 kg – 226,2 pkt
 • Marcin Romanek przy wadze 90,8 kg uzyskał w dwuboju 209 kg – 240,9 pkt
3. II klasę sportową otrzymał również Marek Skoczylas, uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, startując w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się w Siedlcach w dniach 9-12 lipca 2017 r. Zawodnik, przy wadze 66,4 kg, uzyskał w dwuboju 150 kg., zdobywając 234,1 pkt.
 
Powrót