Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przyznano stypendia Starosty Lubelskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów

01-10-2019

26 września podczas sesji Rady Powiatu Starosta Lubelski Zdzisław Antoń i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lublinie Zofia Sieńko wręczyli stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe najzdolniejszym uczniom naszych powiatowych szkół.

Stypendium Starosty Lubelskiego przyznawane jest za każdy zakończony semestr w danym roku szkolnym. Uczniowie otrzymują stypendium w formie finansowej. W tym semestrze stypendium naukowe wynosi 240 zł miesięcznie, natomiast sportowe za posiadanie II klasy sportowej - 180 zł. Stypendium Starosty Lubelskiego za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 otrzymało 6 uczniów, a za szczególne osiągnięcia sportowe 4 uczniów.

 

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:

1.Paweł Podlaski - uczeń klasy III it Technikum w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach - uczeń uzyskał średnią ocen 5,06 oraz ocenę wzorową z zachowania.

2. Kamil Olesiński - uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie - uzyskał średnią 4,86 oraz wzorowe zachowanie. Jest sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny. Jest bardzo zaangażowany w życie klasy i szkoły. Godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym.

3. Adrian Olszewski - uczeń klasy IV Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - uczeń uzyskał średnią ocen 4,87 oraz wzorowe zachowanie. Jest odpowiedzialny, uczynny i koleżeński. Zawsze chętnie wykonuje powierzone mu zadania. Adrian brał udział w warsztatach z języka rosyjskiego na UMCS. Dzięki swojej postawie pozytywnie wyróżnia się na tle klasy oraz środowiska szkolnego.

4. Mikołaj Klon - uczeń klasy III Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - uzyskał średnią 5,11 ocen oraz bardzo dobre zachowanie. Uczeń imponujące wyniki nauczania łączy z rosnącą pasją pszczelarstwa, czego dowodem jest prośba gospodarzy praktyk o ponowny przyjazd Mikołaja do Czech. Reprezentuje szkołę na zewnątrz podczas uroczystości okolicznościowych, bierze aktywny udział w uroczystościach scenicznych. Pomaga w nauce mniej zdolnym kolegom.

5. Dominika Mazur - uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach - uzyskała średnią ocen 5,07 i wzorowe sprawowanie.

6. Diana Katarzyna Stacharska - uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie - uzyskała średnią ocen 5,20 oraz wzorowe zachowanie. Uczennica wyróżnia się wielką pracowitością. Szczególne uzdolnienia wykazuje w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych. Angażuje się w prace społecznie użyteczne na rzecz szkoły i środowiska, czynnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Aktywnie działa w Szkolnym Klubie Wolontariusza i Samorządzie Uczniowskim.

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali:

1. Patryk Dziuba - uczeń klasy IV Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - uzyskał II klasę sportową, startując w Pucharze Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów w dniu 7 kwietnia 2019 r. w Piotrowicach. Przy wadze 96 kg Patryk uzyskał w dwuboju wynik 250 kg i i zdobył 287,3 punktów w skali Sinclaira.

2. Natalia Wypart - uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - uzyskała II klasę sportową, startując na Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów, który odbywał się w Biłgoraju od 8 do 9 grudnia 2018 r. Przy wadze 61,80 kg Natalia uzyskała w dwuboju wynik 110 kg i zdobyła 145,88 punktów w skali Sinclaira.

3. Marcin Pachuta - uczeń klasy III Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach - otrzymał II klasę sportową, startując w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, która odbywała się od 2 do 3 grudnia 2018 r. w Biłgoraju. Przy wadze 136,9 kg Marcin uzyskał w dwuboju wynik 245 kg i zdobył 249,99 punktów w skali Sinclaira.

4. Dawid Kwiatkowski - uczeń klasy III Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach. Dawid uzyskał II klasę sportową, startując w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów, który odbywał się w Biłgoraju od 8 do 9 grudnia 2018 r. Przy wadze 68,4 kg Dawid uzyskał w dwuboju 191 kg i zdobył 255,25 punktów w skali Sinclaira.

 

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Powrót