Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przyznano Stypendia Starosty Lubelskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów 2019/2020

21-04-2020

16 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Lublinie zatwierdził wnioski oraz przekazał środki na Stypendium Starosty Lubelskiego na II semestr roku szkolnego 2019/2020.

Stypendium Starosty Lubelskiego przyznawane jest za każdy zakończony semestr w danym roku szkolnym. Uczniowie otrzymują stypendium w formie finansowej. W tym semestrze stypendium naukowe wynosi 240 zł miesięcznie, natomiast sportowe za posiadanie II klasy sportowej - 180 zł. Stypendium Starosty Lubelskiego za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 otrzymało 6 uczniów, a za szczególne osiągnięcia sportowe 5 uczniów.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE OTRZYMALI:

Anna Kwiecień - uczennica klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach – uzyskała średnią ocen 4,77 i ocenę wzorową
z zachowania.

 

Kamil Olesiński - uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie - uzyskał średnią ocen 4,52 oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania. Wyróżnia się swoją postawą, jest sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny. Rozwija swoje zainteresowania. Jest bardzo zaangażowany w życie klasy i szkoły poprzez inicjowanie
i uczestniczenie w różnorodnych przedsięwzięciach i imprezach szkolnych. Godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym. Ma dobre relacje z rówieśnikami, można na nim polegać. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.

 

Mirosław Wójtowicz - uczeń klasy IV Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Niemcach - uzyskał średnią ocen 4,64 oraz ocenę wzorową z zachowania. Jest osobą odpowiedzialną, wykazującą nienaganną postawę uczniowską i koleżeńską. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy. Czynnie uczestniczy w konkursach oraz organizacji imprez szkolnych. Zawsze chętnie i z olbrzymim zapałem wykonuje powierzone mu funkcje szkolne i społeczne. Szczególnym osiągnięciem ucznia jest udział w Programie „Lider wiedzy i ochrona środowiska” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Bartłomiej Pastuszyński - uczeń klasy III Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - uzyskał średnią ocen 4,71 oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania. Angażuje się w ważne inicjatywy - chór szkolny, akademie, zespół wokalno - taneczny. Stanowi wsparcie dla koleżeństwa w zakresie języka niemieckiego, z którym wiąże zawodowe misje własnej przyszłości. Dobry doradca, wspierający kolega i głos rozsądku w wielu sprawach klasy.

 

Łucja Sobkowicz - uczennica klasy IV Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach - uzyskała średnią ocen 4,80 oraz ocenę bardzo dobrą
z zachowania.

 

Diana Katarzyna Stacharska - uczennica klasy III b Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – uzyskała średnią ocen 5,0
oraz ocenę wzorową z zachowania. Wyróżnia się wielką pracowitością, bierze aktywny udział
w zajęciach dodatkowych, poszerza swoje wiadomości drogą samokształcenia. Zdobywaną wiedzą chętnie dzieli się z osobami słabszymi, organizując dla nich pomoc koleżeńską
w nauce. Miła, uczynna, niezwykle kulturalna. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych. Angażuje się w prace społeczno – użyteczne na rzecz szkoły i środowiska, czynnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach społeczno – kulturalnych.

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI SPORTOWE OTRZYMALI:

Patryk Dziuba - uczeń klasy IV Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – startując w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów w Zamościu w dniu 16 listopada 2019 r. przy wadze 94,5 kg uzyskał w dwuboju
255 kg – 289,0 pkt. Wynikiem tym uzyskał II klasę sportową.

 

Adam Urban - uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – startując w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów w Drzonkowie w dniu 4 lipca 2019 r. przy wadze 102 kg uzyskał w dwuboju 170 kg. Wynikiem tym uzyskał II klasę sportową.

 

Michał Przech - uczeń klasy I Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach – startując w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Roztocza – Memoriale T. Skąmskiego, w podnoszeniu ciężarów w Zamościu w dniach 15-16 listopada 2019 przy wadze 65,4 kg uzyskał w dwuboju 164 kg – 225,5 pkt. Wynikiem tym uzyskał II klasę sportową.

 

Mateusz Madejek - uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach – startując w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich
w podnoszeniu ciężarów w Zamościu, w dniu 29 grudnia 2019 r. przy wadze 87,7 kg uzyskał w dwuboju 197 kg – 230, 5 pkt. Wynikiem tym uzyskał II klasę sportową.

 

Kamil Miąc - uczeń klasy I atp Technikum w Zespole Szkół im. M. Kopernika
w Bełżycach – startując w Mistrzostwach Polski Juniorów w taekwondo olimpijskim w Płocku w dniach 25 - 26 maja 2019 r. Zajął 5 miejsce w kategorii wagowej do 78 kg. Wynikiem
tym uzyskał II klasę sportową.

Serdecznie gratulujemy stypendystom, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w nauce oraz bicia własnych sportowych rekordów!

Powrót