Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przyznano nagrody sportowe i artystyczne

05-06-2020

W maju 2020 r. Zarząd Powiatu w Lublinie przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

          Komisja powołana zgodnie z Uchwałą Nr 291/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 maja 2020 r. w składzie: Zbigniew Bernat - Przewodniczący Komisji oraz członkowie: Joanna Kaznowska, Anna Zielińska, Aneta Kalinowska - Gałat, Magdalena Kędra i Agnieszka Gąska, pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski a Zarząd Powiatu w Lublinie przyznał nagrody niżej wymienionym osobom i zespołom:

Agnieszka Piłat - magister bibliotekoznawstwa, pracuje jako bibliotekarz w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach od 1990 r. Główne obszary jej działalności to praca z młodymi użytkownikami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zburzeniami Psychicznymi w Matczynie. Prowadzi program czytelniczo - profilaktyczny pod nazwą Bajkoterapia, zajęcia czytelnicze, zajęcia plastyczne, „Mobilną Bibliotekę” czy „Wakacje z Biblioteką”. Brała udział w pracach jury Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Prowadziła szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy. Współpracuje również z Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie. W zeszłym roku zorganizowała ekspozycję i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży: „Danuta Siedzikówna INKA”.

Julia Orzeł - od 2010 r. tancerka Studia Tańca RYTHM-X działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach. Licencjonowania zawodniczka Polskiej Federacji Tańca startującą we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Do największych sukcesów tanecznych Julii w 2019 r. należy zaliczyć:

- IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca „Time for Dance 2019” Legionowo, styczeń 2019 r.

- III miejsce w Krajowych Mistrzostwach IDO Hip-Hop. Karczew, maj 2019r.

- VIII miejsce - IDO Word Championships Street Dance Show. Decin, Czech Republic,
wrzesień 2019 r.  

 Barbara Cywińska- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie oraz członek Zarządu Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Zarządza instytucją, w której skład wchodzą: trzy oddziały ( dla dzieci, dorosłych i pedagogiczny), czytelnia, dwie filie biblioteczne na terenie gminy Bychawa oraz pięć punktów bibliotecznych, w tym jeden zlokalizowany w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w bychawskim SPZOZ. Pani Cywińska realizuje autorski program „Biblioteka to dobry adres”, każdego roku tworząc bogatą ofertę działań kulturalnych, skierowaną do różnych grup odbiorców. Do przedsięwzięć, których pomysłodawczynią i koordynatorką  jest Pani Dyrektor należą:

- „Bychawska Szkoła Pisania czyli warsztaty pisarskie”, które prowadzi lubelska pisarka Monika A. Oleksa, W 2019 r. ukazała się drukiem debiutancka powieść autorstwa jednej z uczestniczek warsztatów wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie.

- „Danie dla Mola”- konkurs literacko- kulinarny. Wydarzenie o zasięgu ponadregionalnym. Jest to miejsce promocji lokalnych produktów, zwłaszcza tych tradycyjnych a tym samym zdrowego stylu odżywiania. Do przyrządzania literackich dań wykorzystywane są naturalne produkty z Lubelszczyzny,

- „Galeria na płocie”- w 2019 r. w sąsiedztwie placu zabaw i Bychawskiego Centrum Kultury, zawisło 8 tablic prezentujących autorów i fragmenty nowel – bohaterów Narodowego Czytania 2019,

- „Zabierz książkę ze sobą. W zamian możesz przynieść inną”. Akcja polega na tym, że każdy może z wyznaczonego miejsca zabrać nieodpłatnie interesującą go książkę, zostawiając inną, która nie jest mu już potrzebna.

 Adam Bukowski - od 1997 r. związany jest z folklorem jako tancerz i instruktor. Od 2015r. rozpoczął pracę jako główny choreograf i instruktor tańca w Zespole Pieśni i Tańca „Dąbrowica”. Przez ten okres stworzył nowy repertuar oraz choreografie taneczne dla Zespołu: rozbudował go z dwóch do czterech grup oraz zapoczątkował i wyreżyserował coroczne koncerty podsumowujące pracę artystyczną Zespołu dla mieszkańców Dąbrowicy. 

Pod kierownictwem Pana Bukowskiego - ZPiT „Dąbrowica” w roku 2019 aktywnie działał na rzecz promowania gminy Jastków, powiatu i województwa lubelskiego poprzez liczne koncerty gminne, wojewódzkie oraz międzynarodowe

Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica”- działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. Działa na terenie gminy Jastków od 1970 r. Celem działalności Zespołu jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja piękna polskiego folkloru a w szczególności Lubelszczyzny. Obecnie Zespół razem z kapelą liczy 80 osób. W 2020 r. Zespół obchodzi złoty Jubileusz 50- lecia istnienia. W jego repertuarze znajdują się obrzędy ludowe z terenu całej Polski a także suity wokalno – taneczne z Lublina, Rzeszowa, Przeworska, Łowicza, Podlasia oraz Beskidu Śląskiego. Zespół posiada także w swoim repertuarze tańce miejskie (tańce Starej Warszawy) oraz część historyczną z polskimi tańcami narodowymi (Polonez, Krakowiak, Mazur, Kujawiak, Oberek) i pieśniami patriotycznymi.

W ciągu swojej działalności Zespół występował także na Międzynarodowych Festiwalach: m.in. w Niemczech, Norwegii, Litwie, Danii, Szwajcarii, na Ukrainie, Węgrzech, Rumunii czy Macedonii. W roku Zespół 2019 brał udział w Międzynarodowym Festiwalu MONTANA w Bułgarii, w Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu, jak również dał koncert na Posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

          Komisja powołana do przeprowadzenia oceny zgłoszonych kandydatur zgodnie z Uchwałą Nr 292/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 maja 2020 r. w składzie: Zbigniew Bernat - Przewodniczący Komisji oraz członkowie: Joanna Kaznowska, Anna Zielińska, Aneta Kalinowska - Gałat i Ireneusz Rapa pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski, a Zarząd Powiatu w Lublinie przyznał nagrody wszystkim kandydatom.

 

Nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe otrzymali: .

Marcin Polak - członek Kadry Narodowej mężczyzn w paraolimpijskiej dyscyplinie sportu  

kolarstwo tandemowe w konkurencjach szosowych i torowych, w której startują osoby niewidome i słabowidzące z pełnosprawnym pilotem. W 2019 r. w parze z pilotem Michałem Ładoszem podczas:

- Mistrzostw Świata w Apeldoom w Holandii – zdobyli I miejsce,

- Mistrzostw Świata w Emmen w Holandii- zdobyli dwa razy III miejsca,

- Pucharu Świata w Ostendzie w Belgii -  zdobyli I i III miejsce,

- Mistrzostw Polski na szosie w Koziegłowach - zajęli  dwa razy I miejsca,

- Mistrzostw Polski na torze w Pruszkowie- zajęli I miejsce oraz dwa razy II miejsca,

- Pucharu Świata  w Kanadzie- zajęli II miejsce,

- Pucharu Świata w Corridonii we Włoszech- zdobyli dwa razy II miejsca.

Patrycja Powroźnik - zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niemce. Członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Brązowa medalistka w podnoszeniu ciężarów na Mistrzostwach Polski Juniorek w Puławach. Wynik w dwuboju 146 kg w kategorii wagowej 59 kg.

Adam Urban - zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niemce. Brązowy medalista w podnoszeniu ciężarów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Drzonkowie. Wynik w dwuboju 170 kg w kategorii wagowej 102kg.

Michał Pyszniak - zawodnik Karate Tradycyjnego. W  2019 r. w Lublinie reprezentował Lubelski Klub Karate Tradycyjnego na XXX Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych, w Tradycyjnym Karate – Do, podczas których uzyskał  II miejsce w konkurencji - KATA DRUŻYNOWE seniorów oraz II miejsce w konkurencji - KUMITE DRUŻYNOWE seniorów. Zawodnik w stopniu mistrzowskim – 1 DAN.

Rafał Siek - zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „POM-ISKRA” Piotrowice. Srebrny medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w Stoku Lackim. Wynik w dwuboju 234 kg w kategorii wagowej mężczyzn 73 kg.

Nagrody dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe otrzymali: .

Zbigniew Cękała - trener sekcji podnoszenia ciężarów Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niemce. W 2019 r. jego podopieczna Patrycja Powroźnik  zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorek w Puławach, natomiast Adam Urban - brązowy medal na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Drzonkowie.

Antoni Kawałek - trener sekcji podnoszenia ciężarów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „POM-ISKRA” Piotrowice. To dzięki jego pracy Rafał Siek zdobył srebrny medal  na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Stoku Lackim.

Na zdjęciu znajduje się Starosta wręczający nagrody za osiągnięcia artystyczne i sportowe

 

 

Powrót