Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domu Opieki Społecznej w Matczynie

14-05-2020

W dniu 13.05.2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID 19, do Domu Pomocy Społecznej w Matczynie reprezentowanego przez Dyrektora Pana Sławomira Piotrowskiego trafiły środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych.

Inicjatywa została podjęta przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, który wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Panią Małgorzatą Romanko przekazał Staroście Lubelskiemu Panu Zdzisławowi Antoniowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Panu Jackowi Figarskiemu jakże potrzebną w tym trudnym czasie darowiznę, zwiększając tym samym zasoby Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Lubelskiego.

Zakupione materiały pochodzą z funduszy projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFS pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020. 

Powyższe działanie, zgodnie z zapewnieniami, nie będzie jedynym wsparciem organizowanym przez Marszałka na rzecz placówek organizacyjnych pomocy społecznej, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.  

Na obrazku znajduje się samochód dostawczy pełen środków ochrony osobistej, które przekazane zostały do DPS Matczyn

Na zdjęciu znajduje się Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, dyrektor PCPR Jacek Figarski oraz dyrektor DPS - Sławomir Piotrowski

Na zdjęciu znajduje się Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski oraz Starosta Lubelski Zdzisław Antoń

Powrót