Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przegląd Zespołów Artystycznych z terenu Lokalnej Grupy Działania

14-10-2014

19 października 2014 r.

Regulamin uczestnictwa w Przeglądzie Zespołów Artystycznych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”

 1. Organizatorem Przeglądu jest Powiat Lubelski z siedzibą ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

 2. Przegląd realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014

 3. Celem Przeglądu jest promocja lokalnej twórczości kulturalnej z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”

 4. Przegląd odbędzie się w dniu 19 października 2014r. w Bychawskim Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 34, Bychawa.

 5. W przeglądzie mogą brać udział zespoły/grupy artystyczne spełniające następujące kryteria:

  1. a) działają na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” ;
  2. b) funkcjonują co najmniej 6 miesięcy wstecz od daty zgłoszenia do uczestnictwa w Przeglądzie;
  3. c) posiadają w swoim repertuarze utwory charakterystyczne dla Lubelszczyzny;
  4. d) pozyskały na rozwój działalności artystycznej środki w ramach Programu LEADER.

 6.  W przypadku zgłoszenia do Przeglądu większej niż zakładana liczba zespołów (15) obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

 7.  Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 16.10.br. w następujący sposób:
 • Telefonicznie pod nr telefonów: 601 532 635
 • Pocztą elektroniczną na adres: b.janiszewska@powiat.lublin.pl
 

 

Powrót