Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przedświąteczne spotkanie z wójtami

27-12-2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się przedświąteczne spotkanie z wójtami i burmistrzami z Powiatu Lubelskiego. Wzięli w nim udział także: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Marek Fiutka, Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Antoni Skrabucha oraz członkowie prezydium Oddziału Powiatowego Związku.

 
Pan Mieczysław Dziura, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, podsumował zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2017 roku przez Ochotnicze Straże Pożarne z Powiatu Lubelskiego, które zostały sfinansowane z budżetów gminnych przy współudziale budżetu powiatowego. Rada Powiatu w Lublinie przyznała w tym roku kwotę 160 000 zł na dofinansowanie jednostek z terenu powiatu, z czego na jedną gminę przypadło 10 000 zł. Środki z dofinansowania pokryły część kosztów związanych z modernizacją i remontem garaży dla samochodów strażackich, zaplecza socjalnego dla druhów oraz innych pomieszczeń w remizach OSP bezpośrednio związanych z przygotowaniem do prowadzenia akcji ratowniczej. A Gmina Bełżyce wykorzystała otrzymaną kwotę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Beata Janiszewska-Brudzisz przedstawiła propozycję Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2018 rok. Wśród wymienionych wydarzeń były zarówno te organizowane rokrocznie przez Starostwo, jak i większe wydarzenia organizowane przy współudziale samorządów gminnych oraz szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski. Wójtowie mieli możliwość składania własnych propozycji imprez, które warto byłoby włączyć do Kalendarza, szczególnie te o ponadlokalnym charakterze. Wśród propozycji znalazły się: zawody w ramach Pucharu Polski w wędkarstwie rzutowym, Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet, pokaz koni i kuców, festyn „W krainie pierogów”. Celem dyskusji nad harmonogramem imprez było takie jego ustalenie, aby poszczególne wydarzenia nie odbywały się w tym samym czasie i by mieszkańcy powiatu mogli w nich aktywnie uczestniczyć. Pani Beata Janiszewska-Brudzisz zaprosiła zebranych do współpracy przy organizacji przyszłorocznych imprez, aby wszystkie ciekawe wydarzenia, które organizuje Starostwo i gminy miały odpowiednią rangę, liczbę uczestników i były odpowiednio wypromowane w środowiskach, do których są skierowane.
 
Na zakończenie spotkania Starosta Lubelski Paweł Pikula podziękował za pomyślną i owocną współpracę samorządów powiatowego i gminnych w mijającym roku, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku.
Powrót