Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przeciwko wykluczeniu cyfrowemu

08-05-2012

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej około 130 rodzin z powiatu lubelskiego otrzyma za darmo sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Będą z niego korzystać bezpłatnie przez 8 lat, przejdą też szkolenia z poruszania się po sieci. Jeśli wszystkie procedury uda się zrealizować sprawnie osoby, które otrzymają wsparcie zostaną wybrane w ciągu kilku miesięcy, a sprzęt trafi do nich najpóźniej na przełomie 2012/13 roku.

– Pomocą zostanie objętych 90 osób niepełnosprawnych i 40 rodzin zastępczych oraz dwa domy dziecka w Przybysławicach i Woli Gałęzowskiej, które zostaną doposażone w 14 zestawów komputerowych – informuje Stanisław Bury z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, koordynującego projekt w Powiecie Lubelskim.

Samorząd powiatowy przekazał już do Urzędu Marszałkowskiego wszystkie dokumenty, potrzebne do otrzymania środków, łącznie z marcową uchwałą Rady Powiatu o przystąpieniu do projektu. Podobne dokumenty muszą złożyć wszyscy partnerzy przedsięwzięcia i dopiero wtedy, rozpocznie się rekrutacja osób, które otrzymają pomoc.

W ten sposób samorządy chcą wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W sumie przez 8 lat będą one mogły korzystać z internetu za darmo. Przez 5 lat koszty będą pokrywane z środków unijnych, a przez kolejne 3 lata z budżetu powiatu. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zanim odbierze sprzęt, przejdzie szkolenie z obsługi komputera i korzystania z sieci. Takie umiejętności ułatwią jej nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też znalezienie pracy.

Powiat lubelski jest jednym z wielu samorządów, które uczestniczą w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”. Jego liderem jest samorząd województwa, powiat pokrywa tylko 15 % kosztów programu na swoim terenie. Reszta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Powrót