Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Projekt solarny Top Inwestycją Komunalną Polski Wschodniej 2015

25-09-2015

W czwartek 24 września br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników II edycji konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej. W wyróżnionej dziesiątce znalazł się partnerski projekt powiatu lubelskiego i gmin Bychawa oraz Zakrzew: „ Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim”.

W konkursie wyróżnione zostały projekty, które w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój gospodarki, podniosły atrakcyjność i konkurencyjność regionu oraz poziom życia mieszkańców pięciu województw wschodniego regionu Polski (podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) w ostatnim dziesięcioleciu.

Wyróżnienie odebrali partnerzy projektu: Sekretarz Powiatu Lubelskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorz Szacoń, Burmistrz Bychawy Janusz Urban, Wójt Gminy Zakrzew Teodora Zaręba.

Projekt realizowały trzy samorządy na podstawie umowy partnerskiej zawartej między: gminą Zakrzew, gminą Bychawa i powiatem lubelskim. Liderem projektu jest gmina Zakrzew, ale prowadzenie całego zakresu inwestycji spoczywało na gminie Bychawa.

W ramach projektu zamontowano 400 instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej energią słoneczną w budynkach indywidualnych w gminie Bychawa, 228 instalacji w gminie Zakrzew oraz 8 instalacji na budynkach użyteczności publicznej (szpitale w Bychawie i Bełżycach, Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej, budynek Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Bychawie, budynek ZSZ im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” ) stanowiących własność powiatu lubelskiego, a także wymieniono piece w dwóch szkołach w gminie Bychawa oraz w dwóch szkołach w gminie Zakrzew.

Projekt przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6,5 mln zł, uzyskane wsparcie wynosiło ok. 6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Montaż finansowy projektu zakładał udział własny samorządów w wysokości 15 proc., z czego w gminach 14 proc. stanowił udział mieszkańców zaangażowanych w projekt, a 1 proc. udział budżetu samorządu.

 

Powrót