Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Projekt LODR w Końskowoli "Czas dla biznesu"...podsumowany

22-04-2015

W dniu wczorajszym w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym Energetyk w Nałęczowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Czas dla biznesu”. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich obwodu wołyńskiego Ukrainy i województwa lubelskiego w Polsce przez dywersyfikację produkcji rolnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Projekt realizowany był od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w partnerstwie z: Gorochiwską Radą Rejonową – Ukraina, Wołyńskim Obwodowym Funduszem Dobroczynnym „Wektor Europejski” – Ukraina oraz Organizacją społeczną Wołyńską Obwodową Rolniczą Służbą Doradczą – Ukraina.

W ramach konferencji omówione zostały zrealizowane cele projektu, doświadczenia i osiągnięte rezultaty wynikające ze współpracy trans granicznej, zarówno pod kątem ukraińskim, polskim jak i całościowym.
Głównym celem przedsięwzięcia  „Czas dla biznesu” był rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Ukrainy, Wołynia i Lubelszczyzny poprzez dywersyfikację produkcji rolnej. Wszelkie działania prowadzone w ramach projektu ukierunkowane były przede wszystkim na wzrost dochodów mieszkańców wsi, w tym rolników i domowników, zwiększenie wiedzy przedstawicieli sektora rolnego, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego w kierunku rozwijania transgranicznej informacji rynkowej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały seminaria na temat sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, warsztaty szkoleniowe i prezentacje „dobrych praktyk” w Polsce dla rolników z Wołynia oraz szkolenia na terenie Ukrainy dotyczące uprawy polowej i szklarniowej warzyw, systemu nawadniania w ogrodnictwie i rolnictwa ekologicznego.

W konferencji udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, dyrektor LODR w Końskowoli Antoni Skrabucha, Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Dariusz Gajo,  dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR Andrzej Bieńko, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Struski i inni.

Powrót