Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Projekt Budżetu Powiatu Lubelskiego zatwierdzony

18-12-2015

Rada Powiatu w Lublinie zatwierdziła projekt budżetu powiatu lubelskiego na 2016 rok. Podczas głosowania w czwartek 17 grudnia za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, którzy uczestniczyli w sesji. Przyszłoroczny plan finansowy zakłada 113 milionów dochodów i ponad 117 milionów wydatków. Na inwestycje samorząd powiatowy zamierza wydać ponad 20 milionów, w tym prawie 17 na drogi, a większość środków chce pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

W przyszłym roku jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji ma być unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym po raz pierwszy znalazły się pieniądze na drogi. Powiat Lubelski wraz z gminami przygotował bardzo dużo wniosków, które w wielu przypadkach powinny uzyskać akceptację. W najbliższych tygodniach Powiat Lubelski złoży dokumenty w sprawie dofinansowania przebudowy ciągu drogowego Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawka. Z nowego PROW wspólnie z powiatem zamierzają skorzystać również gminy Niemce, Bychawa i Borzechów. Gmina Niemce będzie się starać o pieniądze na remont dróg: Elizówka - Dys, Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów - Dys. Samorząd Bychawy liczy na dotację na modernizację tras: Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia i Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia. Z kolei Borzechów i Niedrzwica Duża chcą wyremontować drogę Borzechów - Niedrzwica Kościelna. Decyzje o przyznaniu dofinansowania na te inwestycje będą znane za kilka miesięcy.

Natomiast już wiadomo, że Powiat Lubelski otrzyma wsparcie z rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020", który jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na ogłoszonej już liście rankingowej jest zaakceptowany wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola, który znalazł się na bardzo wysokim 6 miejscu. Drugi projekt, dotyczący ciągu komunikacyjnego czterech tras w gminach Konopnica i Jastków na razie jest na liście rezerwowej, ale również ma duże szanse na realizację, ponieważ zajmuje na niej 4 pozycję.
W przyjętym w czwartek budżecie są zapisane także pieniądze z tego samego programu na 9 wspólnych projektów, zgłoszonych przez gminy. Gmina Niedrzwica Duża stara się o dofinansowanie przebudowy drogi w Krężnicy Jarej. Samorząd Wojciechowa zamierza wyremontować trasy w Halinówce i Szczuczkach VI Kolonii. Gmina Jabłonna chce zmodernizować drogę w Wierciszowie, a Gmina Głusk przebudować dwa odcinki tras w Kalinówce. Ponadto Gmina Zakrzew liczy na dotację na przebudowę drogi w Tarnawce Drugiej, Gmina Niemce złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji tras w Stoczku, Stoczku Kolonii i między Stoczkiem Kolonią a Majdanem Krasienińskim, Gmina Wólka chce wyremontować trasę w miejscowości Biskupie Kolonia, Gmina Strzyżewice stara się o pieniądze na przebudowę drogi w Osmolicach Pierwszych, a Gmina Bychawa planuje budowę ulic: Dąbrowskiej, Słowackiego, Fredry i Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie. Oprócz inwestycji drogowych w 2016 roku samorząd powiatowy zamierza także wyremontować Dom Dziecka w Przybysławicach i zmodernizować Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Powiatowego w Bełżycach. Według starosty lubelskiego przyszłoroczny budżet jest optymalnie zbilansowany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Samorząd Powiatu Lubelskiego ma nadzieję, że ostateczne decyzje w sprawie przyznania dotacji będą zapadać na tyle szybko, by w 2016 roku nie tylko podpisać umowy na dofinansowanie, ale również rozpocząć przynajmniej część inwestycji.

Powrót