Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Programy stypendialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

10-09-2019

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, że w dniach od 2 do 20 września 2019 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019 - 2021".

Celem wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szanse na skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych dla uczniów znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl  w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Niezbędnej pomocy udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie.

Powrót