Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Praktyki zawodowe w Klubie Sportowym „Bór” w Toporzysku

26-05-2015

W ostatnim czasie uczniowie Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej w ramach projektu realizowanego przez Powiat Lubelski „Szkoły dobrych umiejętności” odbyli praktyki zawodowe w Klubie Sportowym „Bór” w Toporzysku w okolicach Rabki.

W trakcie praktyk uczniowie zapoznali się z pracą w stadninie koni, strukturą organizacji gospodarstwa tj. zasadami organizacji procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praktykantom przybliżone zostały podstawy z zakresu procesów technologicznych związanymi z wybranymi gatunkami i grupami zwierząt, oceny jakości, wydajności pastwiska oraz projektowania podziału i racjonalnego wykorzystania pastwisk.

Młodzież wróciła zauroczona Beskidami, a niektórzy z praktykantów już planują ponowny wyjazd do tej wspaniałej miejscowości. W ramach wdzięczności za przykładną pracę uczniów Zarząd Klubu Sportowego „Bór” Toporzysko zorganizował dla nich wycieczkę do Krakowa. Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej Urszuli Stadnik złożył pisemne podziękowanie za zaangażowanie i pracowitość uczniów.

podziękowania z niedrzwicy

Powrót