Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Pozyskano 6 mln zł na drogi powiatowe

27-11-2017

W przyszłym roku Powiat Lubelski otrzyma łącznie 6 mln zł dotacji na realizację dwóch zadań w zakresie infrastruktury drogowej:

 
  • budowę drogi powiatowej nr 2272L Lublin-Głusk-Skrzynice-Chmiel-Sobieska Wola – droga wojewódzka nr 837 na odcinku Dominów-Skrzynice,

  • przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L i 2238L poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów.

Nasze wnioski znalazły się na wysokiej pozycji w rankingu konkursu o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016– 2019” ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki, do którego nabór prowadzony był w okresie od 1 do 15 września 2017 r.

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Na rozwój infrastruktury drogowej w województwie lubelskim w 2018 r. rząd przeznaczył o 23 mln zł więcej niż w 2017 r. W ramach programu gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z 50-procentowego dofinansowania nie więcej niż jednego zadania przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 000 000 zł. Z kolei powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań w wysokości do 50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 000 000 zł.

 

Powrót