Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lublinie wyróżniony!

20-03-2019

Lidia Baran-Ćwirta, Miejski Rzecznik Konsumentów i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lublinie została wyróżniona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zasługi na rzecz ochrony konsumentów.

Z okazji jubileuszu 20-lecia instytucji rzecznika konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyróżnił 30 rzeczników z całej Polski. Wśród nagrodzonych wyróżnieniem „Za zasługi na rzecz ochrony konsumentów” była Pani Lidia Baran-Ćwirta, Miejski Rzecznik Konsumentów i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lublinie. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 13 marca br. w Warszawie w ramach obchodów Światowego Dnia Konsumenta.
 
Rzecznicy konsumentów udzielają bezpłatnej pomocy prawnej już od ponad 20 lat. 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy określające kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Od tego czasu samorządy powiatowe muszą powoływać miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Udzielają oni bezpłatnych porad w urzędach miast i w starostwach powiatowych w całej Polsce.
 
Do zadań rzecznika należy przede wszystkim zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa, informacji oraz innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz współpraca z organami, organizacjami i instytucjami, których zadaniem jest ochrona interesów konsumentów.
 
15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta. Tego dnia w 1962 r. miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe.
 
Powrót