Aktualności

Zdjęcie Artykułu

„Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”

30-10-2017

„Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU
 
We wrześniu i w październiku 2017 roku zostały zorganizowane otwarte spotkania społeczne w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i  wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w  rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”. Celem przeprowadzonych spotkań społecznych było:
1)      zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie;
2)      udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, w tym będącym w sytuacji przemocy domowej;
3)      pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo–wychowawczymi i zagrożonym przemocą;
4)      zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych;
5)      propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.
Spotkania odbyły się na terenie Powiatu Lubelskiego w następujących terminach:
1)      27 września 2017 r. - w Urzędzie Gminy KONOPNICA;
2)      28 września 2017 r. - w Urzędzie Gminy GŁUSK;
3)      11 października 2017 r. - w Urzędzie Gminy ZAKRZEW;
4)      12 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w BYCHAWIE.
W spotkaniach aktywny udział wzięli Przedstawiciele: Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Podczas trwania wystąpień i prelekcji, w których uczestniczyli dorośli, dzieciom zostały zapewnione animacje i zabawy prowadzone przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów.

 

Powrót