Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Dzień Edukacji w Piotrowicach

22-10-2013

Powiatowy Dzień Edukacji już za nami! Został zorganizowany 18 października w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.

 
Piątkowego popołudnia przybyli tu liczni goście: Pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski, Sławomir Zygo – przewodniczący Rady Powiatu, Janusz Różycki – Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Radni, pracownicy Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, dyrektorzy szkół Powiatu Lubelskiego oraz nauczyciele i pracownicy ZSTR w Piotrowicach. Pan dyrektor Janusz Baran serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i rozpoczęła się część oficjalna, urozmaicona licznymi przemówieniami. Głos zabrał Starosta Lubelski Paweł Pikula, przedstawiając w przemówieniu cechy doskonałego nauczyciela – pedagoga. Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Artur Walasek odczytał list od Marszałka Województwa Lubelskiego skierowany do pracowników oświaty, zaś Pan Janusz Różycki dodał kilka ciekawych zdań o pracy nauczyciela.
 
Wszystkim nauczycielom i pracownikom życzono radości z wykonywanej pracy i sukcesów zawodowych.
 
W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród Starosty Lubelskiego dla wyróżniających się nauczycieli. Ponadto przekazano nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty. Dokonał tego Starosta Lubelski Paweł Pikula i Dariusz Gajo – Członek Zarządu Powiatu. Następnie dyrektor szkoły w Piotrowicach uhonorował Nagrodami Dyrektora Szkoły swoich najlepszych nauczycieli.
 
Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną. Piotrowicka młodzież przygotowała montaż słowno muzyczny w żartobliwy sposób ukazujący szkolne życie i ciężar oczekiwań na maturę, świadczą o tym początkowe słowa zabawnego dialogu: „Jak nie zdamy, to wina nauczycieli” … Po dawce humoru przyszła kolej na poetycką refleksję, recytowano wiersze Szymborskiej i Stachury. Dagmara Sprawka brawurowo zaśpiewała piosenkę Hanny Banaszak „ Ja dla Pana czasu nie mam”.
 
Cała uroczystość odbyła się w pięknych dekoracjach, nawiązujących do polskiej złotej jesieni.
 
 
Źródło: Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
Powrót