Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2018

17-10-2018

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 12 października 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 r. Jest to święto wszystkich zaangażowanych w edukację i kształcenie dzieci oraz młodzieży, przypomina nam jak ważny jest zawód nauczyciela, pracownika oświaty.
 
Gospodarzem piątkowej uroczystości był Starosta Lubelski Paweł Pikula. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele i pracownicy oświaty, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu oraz delegacje z Ukrainy, a także zaproszeni goście m. in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Wicekurator Oświaty w Lublinie Ryszard Golec, Dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Henryk Smolarz, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Wiesława Stec.
 
Starosta Lubelski Paweł Pikula w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie zawodu nauczyciela i pracowników oświaty, podziękował za pasję i entuzjazm oraz trud ich pracy, zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia. Zaznaczył, iż kreowanie nowoczesnego kształcenia jest jednym z głównych zadań polskiej edukacji, a dorobek dydaktyczny jaki stworzyła społeczność szkół powiatu lubelskiego pozwala realizować cele edukacyjne i pedagogiczne na jak najwyższym poziomie. Tradycją już się stało, że podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, w obecności wszystkich zebranych, wręczane są nagrody przeznaczone przez dyrektorów szkół i placówek swoim pracownikom – nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji. Punktem kulminacyjnym jest wręczanie nagród Starosty Lubelskiego.
 
Starosta Lubelski przyznał nagrody dyrektorom i nauczycielom. Otrzymały je osoby szczególnie zasłużone oraz wyróżniające się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Otrzymali je:
 1. Wioletta Błaziak – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie,
 2. Janusz Baran – Dyrektor Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach ,
 3. Agnieszka Kukuryk – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
 4. Katarzyna Orzeł – psycholog w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie,
 5. Justyna Bielecka – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie,
 6. Elżbieta Dziewit – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu,
 7. Monika Trzcińska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy,
 8. Marek Fijołek – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.
 9. Małgorzata Mergo – nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach,
 10. Regina Pastucha – pedagog w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
 11. Marcin Bielecki – nauczyciel w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do podziękowań osobom współpracującym przy organizacji wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Powiat Lubelski. Podziękowania otrzymali: Anna Szcześniak, Elżbieta Wróbel, Ewa Tomczyk, Ewa Toruń, Małgorzata Mędryk-Urban, Marta Wolińska, Edyta Drabik, Elżbieta Maj, Anna Dacka Renata Garbacz, Marcin Zagozdon, Anna Robak, Maria Klimek i Teresa Babiarz oraz pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych wraz z naczelnikiem wydziału Beatą Janiszewską – Brudzisz.

W tym roku uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu dyrektorów i naczelnik wydziału, pracowników Zespołu Szkół Społecznych przy DPS w Matczynie oraz pracowników Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych.

Powrót