Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2017

17-10-2017

W piątek 13 października br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji II Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne i wyjątkowe święto przypominające o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja. Była to okazja do podziękowania nauczycielom za trud ich pracy, rozwijanie pasji i zainteresowań wśród uczniów, a także kierowanie ich potencjału w stronę własnego rozwoju. Pan Paweł Pikula, Starosta Lubelski, serdecznie podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia. Słynny polski pedagog i przyjaciel edukacji Janusz Korczak napisał, że nauczyciel powinien być przede wszystkim sobą i iść własna drogą, i że poprzez poznanie swoich możliwości i ograniczeń, może poznać i nauczyć innych.

W piątkowej uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrektorzy i nauczyciele, a także pracownicy placówek oświatowych, dla których Powiat Lubelski jest organem prowadzącym.

Każdego roku Starosta Lubelski przyznaje nagrody dla dyrektorów i pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach z terenu powiatu. Otrzymały  je osoby wyróżniające się w sposób szczególny w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.  W br. nagrodę otrzymało 12 osób:

 1. Pani Elżbieta Kaszlikowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernik w Bełżycach.
 2. Pani Elżbieta Rudnicka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 3. Pan Henryk Dudziak – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego  w Bychawie.
 4. Pani Joanna Ścierzyńska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.
 5. Pani Beata Celuch-Kwiecień – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy.
 6. Pani Małgorzata Dubil – nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.
 7. Pan Antoni Kawałek – kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.
 8. Pani Bożena Krzyżanowska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu.
 9.  Pan Andrzej Pietrzak - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
 10. Pani Izabella Ponieważ – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.
 11. Pani Agnieszka Skubik - logopedą w PCEiPPP w Lublinie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach.
 12. Pani Ewa Walasek -  nauczyciel, wychowawca internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Tradycyjnie dyrektorzy nagrodzili swoich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wyróżniającą pracę, wręczając pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Gratulacje i podziękowania otrzymały również dwie szczególne osoby. Na podstawie rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczególnych zasad nadawania Medalu Komisji Narodowej, za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Narodowej została Pani Elżbieta Kaszlikowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.

Natomiast Pani Anna Słotwińska-Jakubowska - nauczyciel z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty 2017.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do podziękowań osobom zaangażowanym w popularyzację aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. Podziękowania otrzymali: Janusz Baran, Ireneusz Rapa, Jaromir Łokaj, Jakub Dyś, Antoni Kawałek, Marcin Bielecki, Jarosław Prus, Sylwester Lis, Jolanta Konieczna-Rapa, Gabriela Łupina, Jarosław Pawłowski, Izabela Regula-Jarzyna, Małgorzata Wilk, Konrad Maciejczyk, Katarzyna Maciejczyk, Agnieszka Spozowska-Kaźmierska i Joanna Peciak. Szczególne podziękowania należą się za czynny udział w organizowanych przez Starostę Lubelskiego – Powiatowych Biegach Ulicznych i Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Powiatu Lubelskiego.

Kolejnym punktem uroczystości był wyjątkowy autorski koncert Pana Piotra Selima – specjalisty od wzruszeń. Wspaniałego muzyka, pianisty i kompozytora, współzałożyciela i wokalisty lubelskiego zespołu Federacja (Lubelska Federacja Bardów) oraz występ muzyczny zespołu Henryk i Przyjaciele.

 

 

 
Powrót