Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe święto edukacji

23-10-2012

Nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych z powiatu lubelskiego obchodzili tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej 19 października w Bełżycach. Święto było połączone z 15-leciem Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie, który był głównym organizatorem uroczystości.

Wśród gości byli m.in.: poseł Jan Łopata, starosta lubelski Paweł Pikula, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, przedstawiciele wojewody i marszałka województwa lubelskiego, goście z Ukrainy, a także radni i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego oraz sponsorzy.
Starosta Paweł Pikula w okolicznościowym wystąpieniu mówił m.in. o sytuacji demograficznej i ekonomicznej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski, a także podkreślał trudną rolę nauczycieli w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.
Jako dowód uznania za pracę z młodzieżą wyróżniający się pedagodzy odebrali nagrody starosty i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Wyróżnienia starosty lubelskiego otrzymali: dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Mirosław Worobik, dyrektor Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach Janusz Baran, wicedyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie Danuta Augustynowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach Anna Matysek, kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Bożena Stępień, a także nauczyciele Elżbieta Bugała z Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Marta Iwaniak z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach, Andrzej Pietrzak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Monika Trzcińska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Agnieszka Wójcik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach oraz psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach Beata Lalak.
Kurator Krzysztof Babisz wręczył nagrody Irenie Wasyluk z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie i Aleksandrze Palczewskiej-Chrześćjan z PPP w Bełżycach.
Prezent urodzinowy otrzymali jubilaci z Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie. Od starosty Pawła Pikuli odebrali tablicę interaktywną.
Działająca przy DPS szkoła przyjmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym wieku, począwszy od zaledwie kilkumiesięcznych maluchów, przez dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, po szkołę przysposabiającą do pracy. Zajmują się nimi wykwalifikowani pedagodzy, którzy mają do dyspozycji dobrze rozwiniętą bazę dydaktyczną.
Powrót