Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim wybrana

21-06-2016

16 czerwca 2016 r. na zebraniu kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim wybrany został skład Rady na kadencję 2016-2019.

Każdy z trzynastu kandydatów w krótkim wystąpieniu scharakteryzował organizację, którą reprezentuje, jej cel, zadania i najważniejsze osiągnięcia. W wyniku tajnego głosowania największą liczbę głosów uzyskały i w skład Rady weszły następujące osoby: Pan Tadeusz Barszcz - Stowarzyszenie „Nasz Gutanów”, Pan Robert Fiutek - Bogucki Klub Sportowy, Pani Małgorzata Gałka - Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, Pani Małgorzata Olechowska - Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki i Kultury Ludowej Cyja, Pani Beata Woroszyło - Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkówku.
 
Na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym została Pani Małgorzata Gałka, wiceprzewodniczącym Pani Małgorzata Olechowska, a sekretarzem Pani Beata Woroszyło. Przedstawicielami Rady Powiatu są panowie Marek Peciak i Krzysztof Górecki. Zarząd Powiatu reprezentują: Pan Dariusz Gajo – Członek Zarządu oraz Pani Beata Janiszewska-Brudzisz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
 
Opracował:. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Powrót