Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiat Lubelski inwestorem na medal!

17-11-2016

Powiat Lubelski został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego Sportu, uzyskując tytuł „Inwestor na Medal”. 15 listopada 2016 r. w Warszawie na uroczystej gali Starosta Lubelski Paweł Pikula, odebrał wyróżnienie w zakresie „Inwestor na Medal”. Panu Staroście towarzyszyła Pani Beata Janiszewska-Brudzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” organizowany jest przez Klub Sportowa Polska w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę” od 1999 r. Jest to jedyny tego rodzaju konkurs w kraju, w ramach którego, dzięki kompleksowej analizie osiągnięć infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w poszczególnych regionach i powiatach, można dostrzec sukcesy ludzi, instytucji i samorządów. Patronat nad konkursem sprawują: Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz marszałkowie województw.

Powiat Lubelski został nagrodzony w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój bazy sportowej województwa lubelskiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy dotyczącej modernizacji i rozbudowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. W tej kategorii pod uwagę brane były m. in. zaangażowanie w budowę i modernizację obiektu, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo użytkowników oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych.

Powiat Lubelski w ostatnich latach podjął szereg działań dotyczących rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Co roku przyznaje odpowiednie środki na ten cel. Słynie z bardzo dużej aktywności swoich mieszkańców, czego dowodem są liczne zawody sportowe, które realizuje. Starosta Lubelski wspiera wszystkie inicjatywy dotyczące sportu jak również jest pomysłodawcą wielu imprez promujących sport i zdrowy tryb życia. Ponadto jako jednostka samorządu terytorialnego aktywnie współpracuje z klubami sportowymi oraz  Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych w tej samej kategorii znalazła się Gmina Strzyżewice.

 

Powrót